Noodbrug in Zwartsluis tegenover industrieterrein De Kranerweerd tijdens aanleg nieuwe keersluis en

dinsdag 10 februari 2009 18:24

In de plannen voor een nieuwe Mepperlerdiepbrug- en sluis wordt er gesproken om een tijdelijk brug aan te leggen aan de Zwartewaterzijde van de sluis.  De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in Zwartewaterland twijfelt er aan of er op die locatie wel voldoende mogelijkheden zijn voor een goede doorstroming van het autoverkeer en het voetgangers- en fietsverkeer. De fractie heeft daarom een alternatief plan voor een noodbrug aan het college voorgelegd.  In dit plan wordt het college van B&W gevraagd in overleg met Rijkswaterstaat de mogelijkheden te bekijken van een noodbrug net buiten Zwartsluis aan de Provinciale weg N334 richting Meppel, tegenover het industrieterrein De Kranerweerd. Hierbij wordt dan een aansluiting geregeld op De Kalkovens.

 

 

De werken aan de Mepperlerdiepbrug- en sluis zullen een hele tijd in beslag nemen, zo verwacht fractievoorzitter Roel Huls. De voorkeur van een noodbrug aan de Provinciale weg N 334 voorkomt dat het centrum en vooral de Hasselterdijk tijdens de uitvoering van de werken met de overlast van opstoppingen en lange wachttijden voor het wegverkeer te maken krijgt.

Het voordeel van een noodbrug net buiten Zwartsluis is, dat het autoverkeer vanuit beide richtingen dan over het industrieterrein gaat. Tegelijk blijven de bedrijven op het industrieterrein goed bereikbaar. Hoe de verkeerstromen in de regio zullen lopen tijdens de aanleg is momenteel moeilijk in te schatten. Er kunnen omleidingroutes worden aangegeven, maar Zwartsluis zal aan beide zijden bereikbaar moeten blijven voor het (doorgaande) wegverkeer en voor de hulpdiensten, zo stelt de ChristenUnie. Hetzelfde geldt voor het regionale verkeer indien Rijkswaterstaat in dezelfde periode (bijvoorbeeld A 28) meer projecten in uitvoering gaat nemen.

 

Huls is verder van mening, dat met het oog op de toekomst kan worden overwogen de noodbrug zodanig aan te leggen, dat deze er blijft liggen als een soort calamiteitenroute.

Het spreekt volgens de ChristenUnie fractievoorzitter voor zich, dat ook veiligheids-aspecten voor het fietsverkeer bij de infrastructuur van de plannen worden betrokken. Zo is er de noodzaak van een voetgangers- en fietsbrugje bij de camping. Dit ook voor de vele schoolgaande jeugd.

Huls is verder van mening, dat er gekeken moet worden om deze investering naar voren te halen vanwege de huidige financiële crisis. Tenslotte wil hij graag weten of er in de planfase door Rijkswaterstaat nog alternatieve mogelijkheden zijn of worden uitgewerkt. De ChristenUnie optie voor een noodbrug wil de fractie bij de voorbereidingen van de planuitwerking betrekken.

« Terug