"Wij betreuren dat vergunning verleend moet worden"

elsrockmaandag 09 februari 2009 23:00

Maandagavond ging het in de commissie ABZM over de vergunning verlening voor het Elsrock-festival. De burgemeester heeft duidelijk aangegeven dat hij vanuit zijn ambt niet anders kan dan onder de gegeven omstandigheden de vergunning verlenen. Willy Otten (ChristenUnie): “Wij betreuren dat vergunning verleend moet worden, als fractie en als persoon. De ChristenUnie heeft er begrip voor dat de burgemeester binnen zijn kaders en verantwoordelijkheden de vergunning verleend.” Hij riep alle groepen in Rijssen op om met elkaar in gesprek te blijven.

De vergunning verlening voor het Elsrock-festival roept al vier jaar veel reacties op. In het najaar 2008 hebben de leerkrachten in het reformatorisch onderwijs een handtekeningen actie gehouden om de brief van J. Haazebroek en W. ter Harmsel over Elsrock te ondersteunen. Beide heren roepen het college op het beleid voor het afgeven van een vergunning voor een festival als Elsrock te herzien. SGP en VVD hebben gevraagd deze brieven te behandelen in de commissie ABZM. Tijdens de commissievergadering spraken de heren Kees Jansen (SGP-jongeren) en ds. A. Schreuder (Gereformeerde Gemeenten) ook bezorgde woorden. Zij wezen de commissie er op dat een groot deel van de inwoners van Rijssen het betreurd dat er gelegenheid wordt geboden om groepen op te laten treden die veelal godslasterlijke teksten gebruiken. Ook het lawaai dat zo'n concert op een mooie zomeravond kan veroorzaken is een grote bron van ergernis.

Burgemeester B. Koelewijn heeft duidelijk uitgelegd dat hij de vergunningverlening moet beoordelen vanuit zijn ambt. Wat hij als privé persoon vindt van zo'n festival mag daar niet bij meetellen. "Het is niet zo dat u er op kunt vertrouwen dat het gemeentebestuur naast wettelijke criteria ook principiële normen toetst. De regelgeving in onze rechtstaat laat mij daarvoor geen ruimte. Wel stimuleer ik het onderlinge respect." schrijft de burgemeester zijn antwoordbrief. Op basis van juridische gronden kan de vergunning niet geweigerd worden. Er zijn geen concreet onderbouwde aanwijzingen dat de openbare orde in het geding zal komen, dat er overlast zal ontstaan of dat zedelijkheid of gezondheid geschaad worden. Hij heeft daarom geen aanleiding om de vergunning voor Elrock te weigeren. De burgemeester heeft duidelijk aangegeven dat hij begrip heeft voor de principiële bezwaren. De problematiek van geluidsoverlast wil hij beheersbaar houden door geluidsmetingen te laten uitvoeren.

In het verleden zijn er gesprekken gevoerd met de organisatie van Elsrock en zijn zij gewezen op de bezwaren van medeburgers. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met enkele politieke partijen en enkele kerken. Dat heeft als resultaat gehad dat de organisatie van Elsrock wil bewaken dat bands geen godslasterlijke teksten laten horen. Een ook dat zij dit evenement op zaterdagavond uiterlijk om 23.00 uur wil beëindigen. Deze afspraken worden ieder jaar in de vergunning opgenomen.

De ChristenUnie vindt het jammer dat Elsrock wordt georganiseerd in Rijssen, omdat de groepen die er optreden op hun websites vaak godslasterlijke taal bezigen. Maar de ChristenUnie begrijpt ook dat de burgemeester niet anders kan. Willy Otten: "Wij betreuren dat vergunning verleend moet worden, als fractie en als persoon. De ChristenUnie heeft er begrip voor dat de burgemeester binnen zijn kaders en verantwoordelijkheden de vergunning verleend." Hij riep alle groepen in Rijssen op om met elkaar in gesprek te blijven.

De VVD, Gemeentebelangen en PvdA hadden geen moeite met de vergunning verlening. De VVD liet doorschemeren zelfs van de afspraken in de vergunning af te willen. Het CDA vond ook dat op juridische gronden de vergunning verleend moest worden, een inhoudelijk oordeel sprak ze niet uit. De SGP riep nadrukkelijk de burgemeester op de vergunning te weigeren. De burgemeester vroeg daarop aan Ben Beens (SGP) wat hij zou doen als hij burgemeester was. Die vraag hoefde Ben Beens niet te beantwoorden, maar stemde tot nadenken. De burgemeester riep iedereen op elkaar met respect aan te spreken, en niet alleen de overheid aan te spreken.

Foto: Bert Tijhof proeft sfeer op Elsrock

Naschrift d.d. 24 juni 2009: Geloof geen reden Elrock af te lasten (Artikel Nederlands Dagblad)

« Terug

Reacties op '"Wij betreuren dat vergunning verleend moet worden"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.