Ledenvergadering

maandag 16 februari 2009 19:30

Agenda

Vergadering           

Ledenvergadering

Datum vergadering   

Maandag 16 februari 2009

Aanvang

19.30 uur

Plaats

MCC - Oranjeplein 2 - Vroomshoop

Voorzitter

F. Schutte

Notulist                  

J. Enoch-Veerbeek

 

1.       Opening

2.       Vaststelling agenda

3.       Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 24-11-2008

4.       Financieel verslag van de penningmeester en kascontrole

5.       Ingekomen stukken/mededelingen

- Verkiezingen kosten erg veel geld. Als u niet actief mee kunt helpen met de promotie van de
  ChristenUnie Twenterand, mogen wij u dan vragen een gift te storten op rekeningnummer:   
  3688 155 28  t.n.v. ChristenUnie Twenterand o.v.v. gift PR Verkiezing-2010. Alvast heel hartelijk dank.

6.       Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Omdat het bestuur van de CU Twenterand besloten heeft om aan de verkiezingen mee te doen, legt het bestuur het volgende voor aan de leden:

a: een voorstel betreffende de profielschets* van de kandidaten,
b: een voorstel betreffende de profielschets* van de fractie,
c: een voorstel tot het afzien van de mogelijkheid om een lijstverbinding aan te gaan,
d: een voorstel tot de totstandkoming van het verkiezingsprogramma,
e: een voorstel voor de samenstelling van de selectiecommissie (kandidatencommissie)

* Voor de profielschetsen verwijzen wij u naar onze website. Wij hebben er voor gekozen de profielschetsen op de website te plaatsen om papier uit te sparen. Mocht u het toch op prijs stellen om een geprinte versie te ontvangen neemt u dan even contact op met de secretaresse (Jannet Enoch - 0546-673365). U ontvangt de profielschetsen dan per post.

7.       Rondvraag

8.       Sluiting

 

« Terug

Reacties op 'Ledenvergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.