Golfpark

golfparkdinsdag 27 januari 2009 20:35

Hier het betoog zoals het aan de voorzitter en de leden van de raad is medegedeeld.

Voorzitter, geachte leden van de raad

Vestigen WVG door de gemeente Twenterand om Roelofs Den Ham in nauwe samenwerking met Natuurwinst - Dutch Golf de mogelijkheid te bieden om een Natuurgolfpark in Twenterand te ontwikkelen.
Dat dit plan niet direct bij iedereen in goede aarde is gevallen bleek al snel toen de eerste publicatie's ons via de media bereikten.
Ook een enkele politieke partij zocht vrijwel direct dezelfde media om zijn standpunt naar buiten te brengen op basis van de informatie die op dat moment bekend is.
Als volksvertegenwoordiger laat je je ook informeren door omwonenden waardoor je ook een beeld krijgt over een klein onderdeel van het hele plan.
Wij vinden het een zeer goede zaak dat de wethouder middels een extra informatie aan gehele raad ons op 13 januari jl informeerde over de bedoelingen en kansen die de gemeente Twenterand ziet in de ontwikkeling van dit plan.
Vanavond gaat het niet over de bestemmingsplannen maar over het wel of niet accoderen van een WVG op de beoogde 150 HA te Westerhaar.
Mijn fractie had aanvankelijk moeite toen ons de eerste berichten - brieven en e.mailtjes bereikten.
Wij vonden de opoffering van 150 Ha grond fors !
Tevens was de informatie die wij van de omwonenden ontvingen voor ons reden om enigszins gereserveerd naar het totale plan te kijken.

Dat beeld werd echter door de extra gegeven informatie bijgesteld.
Wij hebben vervolgens een afweging gemaakt.
Wij vinden het de moeite waard om een stip te zetten op de horizon aangaande dit onderwerp (zoals tijdens de nieuwjaarspeech van de burgermeester werd uitgesporoken)
Bij dergelijke plannen hoor je te kijken naar - Kansen - de Missie - toekomstperspectieven - plannen - arbeidskansen - ontwikkelingen voor de gemeente in recreatief opzicht - en de toekomstvisie voor de gemeente Twenterand welke nog niet geheel afgerond is.
Er zijn vele kansen voor Westerhaar en de gemeente Twenterand - dat staat voor ons nu wel vast.
De totaal benodigde gronden voor de Golfbanen zijn slechs 36 Ha. de overige ha worden grotendeels voor de natuur gereserveerd en voor de ontwikkeling van ca 60 woningen incl grond.
Er wordt in het park geheel nieuwe natuur ontwikkelt / getransformeerd, nieuw landschap en Ehs ingericht en infrastructureel worden de nodige investeringen gedaan om het park ook aantrekkelijk te maken voor andere recreanten (wandelaars / fietser)
Omwonende argrariêers wordt de mogelijkheid geboden te participeren binnen de ontwikkelingen.
Van gedwongen verhuizing is GEEN sprake.
Er wordt tevens een sterke zone gemaakt door Staatsbosbeheer aan de Engbertsdijkvenen.

Wij vinden dat er voldoende waarborgen zijn om positief te zijn en zelfs enthousiast te worden over dit plan.

Ook de uitbreiding van de begraafplaats op de beoogde locatie in het uiterste puntje richting sibculo heeft onze instemming.

Wij willen vanavond wel een voorwaarde hangen aan dit betoog en vragen u wethouder en leden van de raad of er draagvlak is om op panden van de bewoners aan de Haarweg geen WVG te vestigen.

Wij danken u voor uw aandacht.

« Terug

Reacties op 'Golfpark'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.