Prioriteit voor Knalhutteweg

dinsdag 13 januari 2009 18:44

Bewoners van het gebied rond de Knalhutteweg hebben eind 2008 een zwartboek aangeboden aan de stadsdeelcommissie Zuid. Door de toename van met name het vrachtverkeer is er veel overlast en zijn er een aantal gevaarlijke plekken ontstaan. Ze stellen voor om de weg te verbieden voor vrachtverkeer, gecombineerd met een aantal andere verkeersmaatregelen. Juist deze totaalvisie, die zij presenteren, zou het probleem op moeten lossen.

Wethouder Goudt heeft aangegeven dat deze oplossing strijdig is met de visie van de gemeente op de Knalhutteweg als een van de toegangswegen van de stad. Een alternatieve oplossing zal daarom moeten worden gezocht.

De ChristenUnie heeft veel waardering voor de inzet van de belangengroep en voor de kwaliteit van hun bijdrage. Binnen Enschede is het alleen gebruikelijk om één keer per jaar vast te leggen welke verkeersprojecten dit jaar prioriteit krijgen. Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad in haar eerste vergadering van het jaar een amendement aangenomen om de Knalhutteweg op deze lijst te plaatsen.

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden van het college met de belangengroep om dit probleem dat al jaren op de agenda staat op te lossen. Dit in combinatie met de ontwikkelingen rond Stroinkslanden 2015. De ChristenUnie roept de wethouder op om na al die jaren, eindelijk dit probleem op te lossen. Wij wachten af.

Bernard Veldkamp
fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Prioriteit voor Knalhutteweg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.