ChristenUnie mist aandacht voor amateurs in voorzet cultuurbeleid

parkgebouw (links)maandag 12 januari 2009 17:00

In de commissie MDV komt 12 januari de voorzet voor de kerntakendiscussie cultuurbeleid aan de orde. De fractie van de ChristenUnie is niet blij met de voorzet die gemaakt is. Er is wat haar betreft onvoldoende aandacht voor de positie van amateurverenigingen. In Rijssen-Holten zijn veel amateurverenigingen actief op cultuur gebied. Deze zijn niet betrokken bij de voorzet. In de voorzet wordt wel geconcludeerd dat ze aangejaagd en versterkt moeten worden, maar waar dat op gebaseerd is blijkt nergens uit. De raad heeft al lang gevraagd om een cultuurnota, maar niet om deze en zeker niet om een cultuurmakelaar.

De raad heeft al lang gevraagd om een cultuurnota. De voorzet kerntakendiscussie ademt de noodzaak tot 'aanjagen' en uitvoeren van projecten, maar geeft niet de huidige situatie weer. De ChristenUnie vraagt zich daarom af wat er mis is met de cultuur in Rijssen-Holten, behalve dat veel zaken nog niet geharmoniseerd zijn. Dat blijkt niet uit de voorzet. Volgens de fractie van de ChristenUnie gebeurt er al heel wat op dit terrein in onze gemeente, en daar zijn velen actief bij betrokken.

Wat de fractie van de ChristenUnie ook stoort is dat er voor de voorzet wel ambtelijk draagvlak is, maar dat met het werkveld de voorzet nog niet besproken is. In juni 2008 is de Uitgangspuntennotitie gepresenteerd aan verenigingen en instellingen. Er is toen toegezegd dat er van die avond een verslag gemaakt zou worden, maar dat is helaas niet gebeurd. De ChristenUnie heeft begrepen dat er die avond kritische kanttekeningen zijn gemaakt bij de Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid. Ze had verwacht dat mede daarom er nu eerst afstemming was gezocht met het werkveld. De fractie is minder in ambtelijk draagvlak geïnteresseerd dan in het draagvlak van onze verenigingen, instellingen en hun leden."

In de voorzet is er ook te eenzijdig aandacht voor jongeren en het professionele werkveld. Jongere ben je maar even. Juist als je volwassen wordt krijg je andere voorkeuren en ontwikkelen die zich, en daarom moeten er ook wel degelijk structurele faciliteiten zijn voor alle leeftijden. De volwassenen, ouderen in onze gemeente, die zich in de verschillende amateurverenigingen inzetten, zetten we met dit voorgestelde beleid in de kou. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! De ChristenUnie vindt dat voor de sociale cohesie en verbinding ook amateurverenigingen voor meerdere jaren vooruit moeten weten waar ze aan toe zijn.

Met het cultuurplatform, waarin geen vertegenwoordigers van amateurs of burgers zouden zitten, heeft de ChristenUnie ook niets op. Het cultuurplatform zou dan moeten beoordelen of amateurs een subsidie krijgen voor een project. Dat zou dan getoetst moeten worden aan maatschappelijke relevantie, terwijl nergens is beschreven wat als maatschappelijk relevant wordt beschouwd. De professionals die dit zouden moeten beoordelen zouden bijna allemaal van buiten Rijssen-Holten kunnen komen. Weten zij dan wat hier als maatschappelijk relevant wordt ervaren? De ChristenUnie stelt daarom ook vraagtekens bij het nut van een cultuurmakelaar in Rijssen-Holten.

In het voorstel aan het college wordt de doelstelling van het cultuurbeleid beschreven als versterking van het cultureel bewustzijn van de burgers door het vergroten van het publieksbereik van culturele activiteiten en het vergroten van de participatiegraad m.b.t. deelname aan kunst en cultuur. Met deze doelstelling is niet zo veel mis, maar met de uitwerking des te meer. Amateurverenigingen ontvangen niet langer zonder meer een bepaalde subsidie, maar kunnen aanvragen indienen voor bepaalde projecten. Dit betekent wel dat een aantal amateurverenigingen ophouden te bestaan en willen we dat? Zo behoren we niet om te gaan met vrijwilligers en amateurs. Bovendien zou dit haaks staan op de hiervoor zo fraai geformuleerde doelstelling van cultuurbeleid.

Het is goed dat er wordt geharmoniseerd met betrekking tot cultuur tussen Rijssen en Holten, maar dat een daaraan gekoppelde kerntakendiscussie ten koste moet gaan van de plaatselijke amateurverenigingen gaat onze fractie te ver. Onze fractie heeft veel respect voor de inzet van de vele vrijwilligers(amateurs) in onze gemeente. Harmoniseren akkoord, maar niet ten koste van de amateursector. Wat nu wordt voorgesteld is niet slechts harmoniseren, maar drastisch reorganiseren!

Naschrift 12 januari 2009 22:00 uur
In de commissie MDV is het voorstel cultuurbeleid door bijna alle partijen verworpen. Daarom heeft wethouder ter Keurst het voorstel teruggetrokken. De fractie van de ChristenUnie vindt dit een verstandig besluit van de wethouder.

Nota waar deze reactie betrekking op heeft:

Voorzet kerntakendiscussie cultuurbeleid

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie mist aandacht voor amateurs in voorzet cultuurbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.