Duurzaamheid gaat over alle aspecten van de samenleving

millenniumdoelenmaandag 12 januari 2009 22:00

De ChristenUnie wil graag dat de gemeenteraad Rijssen-Holten tot millenniumgemeente verklaard. Bert Tijhof: “Daarmee wordt voor iedereen zichtbaar dat Rijssen-Holten een gemeente is die werk maakt van een duurzame samenleving. Duurzaamheid is een woord dat de laatste tijd veel gebruikt wordt in de gemeenteraad. Laat echter wel duidelijk zijn dat duurzaamheid niet alleen te maken heeft met lichtbeleid of stankoverlast. Duurzaamheid gaat over alle aspecten van de samenleving. De millenniumdoelen geven een goed overzicht van de problemen waar onze samenleving mee te kampen heeft, en in Rijssen-Holten kunnen we ook op onze wijze bijdragen aan oplossingen.”

In de commissie ABZM van 12 januari kwam een voorstel vanuit de werkgroep millenniumgemeente aan de orde. Dat voorstel voorziet in een netwerkbijeenkomst om te bezien hoe in Rijssen-Holten invulling gegeven kan worden aan millenniumdoelen. Omdat de werkgroep verdeeld was over de vraag of Rijssen-Holten een verklaarde millenniumgemeente moet worden, deed zij hierover geen uitspraak. Wat de ChristenUnie betreft verklaard Rijssen-Holten zich wel tot millenniumgemeente. Bert Tijhof: "Daarmee wordt voor iedereen zichtbaar dat Rijssen-Holten een gemeente is die werk maakt van een duurzame samenleving." 

Een terugkerende discussie in de werkgroep was de vraag of je alle doelen en methoden moet kunnen onderschrijven om millenniumgemeente te worden. Dit is niet het geval. Er zijn werkgroepleden die bijvoorbeeld moeite hebben met de koppeling die wordt gelegd tussen terugdringing van moedersterfte en abortus. De ChristenUnie vindt dat het beleid zich moet richten op de hulpvraag achter de roep om abortus. Alle inspanningen moeten erop zijn gericht om te voorkomen dat mensen beëindiging van het ongeboren leven als enige uitweg uit een noodsituatie zien. Abortus kan slechts gerechtvaardigd zijn als het leven van de moeder wordt bedreigd.

De werkgroep concludeerde dat de doelstellingen worden onderschreven en dat Rijssen-Holten op eigen wijze een bijdrage kan leveren aan realisering van de doelen. Ze stelt voor om het college een plan van aanpak te laten maken om invulling te geven aan een of meerdere millenniumdoelen. Als mogelijkheid denkt de werkgroep bijvoorbeeld aan een netwerkbijeenkomst waar maatschappelijke organisaties, subsidieverlenende instanties en het bedrijfsleven met elkaar in contact komen. In de commissie ABZM is afgesproken dat de werkgroep met het college gaat overleggen hoe vorm gegeven zal worden aan de netwerkbijeenkomst.

Wat de ChristenUnie betreft komen er bij de invalswegen van Rijssen-Holten ook bordjes 'millenniumgemeente', net als bij 95 andere gemeenten in Nederland. Het gaat haar daarbij niet om het naambordje, maar als communicatiemiddel naar de burgers. Mensen worden zich daardoor bewuster van millenniumdoelen, het overduidelijke logo kan uitgroeien tot een herkenningspunt voor burgers, bedrijven en organisaties. Het zal aansporen om in dit kader concrete actie te ondernemen.

Linken
www.millenniumgemeente.nl
www.millenniumdoelen.nl

Eerdere artikelen hierover op deze website
Brainstorm millenniumgemeente
Millenniumgemeente in aantocht
'Omzien' krijgt extra aandacht

« Terug

Reacties op 'Duurzaamheid gaat over alle aspecten van de samenleving'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.