Convenant formulierenbrigade ondertekend

gelddinsdag 06 januari 2009 22:00

Tijdens een themabijeenkomst minima hebben vertegenwoordigers van verschillende instellingen het convenant formulierenbrigade ondertekend. Hiermee onderschrijven de partijen dat zij mensen met een laag inkomen en mensen die problemen hebben met het invullen van formulieren gaan ondersteunen. Het idee voor het instellen van de formulierenbrigade is door de ChristenUnie in de begrotingsraadvergadering van 9 november 2007 ingebracht.

Er was niet alleen aandacht voor de formulierenbrigade, maar ook voor de klankbordgroep minima, die regelmatig overleg heeft met de gemeente over armoedeproblematiek. In de klankbordgroep zijn PCPO, SWORH, het diaconaal netwerk, AMW, Henk Olthof en de gemeente Rijssen-Holten vertegenwoordigd.

Ook is de website www.berekenuwrecht.nl gelanceerd. Via deze website kan men snel een overzicht krijgen van de regelingen waarop men aanspraak kan maken. Dit geldt voor zowel landelijke als lokale voorzieningen. Iedereen wordt aangespoord om www.berekenuwrecht.nl te benutten.

Ten slotte is tijdens de bijeenkomst aandacht geschonken aan het Jeugdsportfonds Rijssen-Holten dat per 1 januari 2009 actief is. Meer informatie is te vinden op www.jeugdsportfonds.nl. Het Jeugdsportfonds is een stichting waar intermediairs uit het maatschappelijk veld een aanvraag kunnen indienen voor kinderen die door financiële beperkingen niet kunnen sporten. De aanvragen kunnen niet door ouders of sportverenigingen worden ingediend. Huisartsen, docenten, maatschappelijk werkers, diakenen enzovoort kunnen wél optreden als aanvrager. Per kind wordt € 225,- per jaar beschikbaar gesteld voor kleding en contributie.

Ondertekenaars convenant formulierenbrigade:

 • Gemeente Rijssen-Holten / wethouder / J.J.A. ter Keurst
 • Stichting Welzijn Ouderen Rijssen-Holten / voorzitter / G. Leppink
 • Humanitas, afd. Deventer e.o. / bestuurslid / J. Metsemakers
 • Stadsbank Oost Nederland / directeur / A.A. de Jong
 • Diaconaal netwerk Riijssen-Holten / voorzitter / W. Dijkstra
 • Cliëntenraad WWB / lid / H. Oonk
 • CNV / G. Otten
 • PCPO Rijssen / directie / F. Nawijn
 • Viverion (voorheen Spectrum Wonen) / woonconsulent / H.G.M. Beumers
 • De Goede Woning / woonconsulent / J. Overbeek
 • Educatief Centrum Rijssen (ROC van Twente) / directeur / E.G.G.M. Geven
 • Stichting Sociaal Cultureel Werk Holten / fin. adm. medewerker / A. Kemper
 • Pius X College / locatiedirecteur / C.E.J.A. Lohnstein

Bron: nieuwsbericht op www.rijssen-holten.nl.

Artikel begrotingsraad 9 november 2007: 'Omzien' krijgt extra aandacht

« Terug

Reacties op 'Convenant formulierenbrigade ondertekend'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.