Raadsvergadering

donderdag 28 mei 2009 19:30

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten op 28 mei 2009 om 19:30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis te Rijssen. De agenda luidt als volgt.

(Link naar agenda op website gemeente Rijssen-Holten)

1. Opening
2. Spreekrecht burgers
3. Vaststellen agenda
4. Vragenuur
5. Notulen van de raadsvergadering van 16 april 2009
6. Notulen van de raadsvergadering van 23 april 2009
7. Actiepuntenlijst
8. Mededelingen en ingekomen stukken 8


Voorstellen waarover besloten wordt zonder bespreking:

9. Raadsvoorstel rechtmatigheid - resultaten audits interne controle 2008
(portefeuille W.A.J. ter Schure) 99
10. Raadsvoorstel plan van nieuwe basisscholen 2010-2013 (portefeuille B. Wolterink) 10
11. Raadsvoorstel goedkeuring jaarstukken en benoeming bestuursleden Stichting ROOS (portefeuille
B. Wolterink) 11
12. Raadsvoorstel vaststelling verordening Langdurigheidstoeslag 2009 (portefeuille J.J.A. ter Keurst) 12


Voorstellen waarover besloten wordt na bespreking:

13. Raadsvoorstel nota verblijfsrecreatie in het landelijk gebied en modelverordening op de verblijfsrecreatie (portefeuille B. Wolterink) 131313
14. Raadsvoorstel waarneming burgemeester (presidium) 14
15. Raadsvoorstel verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder (presidium) 15
16. Raadsvoorstel benoeming en beëdiging raadscommissielid (presidium) 16
17. Sluiting

Het spreekrecht is niet van toepassing op agendapunt 11, 14 en 16. 

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.