Aardgas(loos)

GerritJan Ekkelkamp.jpegzaterdag 23 oktober 2021 18:02

Waar verwarm jij je huis mee? Tot voor kort was dat niet zo’n spannende vraag. Met aardgas natuurlijk. Een simpele manier om het huis te verwarmen en te koken. In mei 1959 werd onder de provincie Groningen een grote gasbel ontdekt met een enorme inhoud aan aardgas. Dat aardgas was relatief makkelijk uit de bel onder de grond te halen. Bijkomend voordeel was ook nog eens dat het gas in Nederland gewonnen werd. Daardoor zou Nederland de tweede helft van de twintigste eeuw niet afhankelijk zijn van het buitenland voor het verwarmen van huizen en kon de industrie draaiende gehouden worden.

Bovenstaande zorgde ervoor dat de regering besloot dat woningen voortaan op een netwerk voor aardgas aangesloten moesten worden. En in de jaren zestig was een grote hoeveelheid aan huizen nodig voor de groeiende bevolking in Nederland. Isolatie van huizen was daardoor niet per se belangrijk want verwarmen was relatief goedkoop. Daarnaast was er toch voldoende voorraad aan gas, geen probleem toch?

Gevolgen
Anno 2021 weten we meer over de gevolgen van aardgaswinning. De aardbeving op 16 augustus 2021 bij Huizinge deed Groningen schudden. En uiteindelijk werd de regering ook wakker geschud. De aardgaswinning leidt tot aardbevingen en verzakkingen in Groningen. Daarnaast draagt aardgas ook nog eens bij aan de opwarming van de aarde. Beide redenen zijn op zichzelf al voldoende om te stoppen met aardgaswinning in Nederland. Aardgas vervangen door Russisch gas is duurder doordat het niet dezelfde chemische samenstelling heeft. Daarnaast is het onwenselijk om afhankelijk te zijn van Rusland voor het verwarmen van huizen en het draaiende houden van de industrie.

Maar ondertussen verwarmen wij in Nederland onze huizen nog steeds op aardgas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Om dat te bereiken is in het klimaatakkoord opgenomen dat gemeenten eind 2021 een transitievisie warmte moeten hebben. Dat is een visie waarin de gemeenten aangeven hoe de overgang van aardgas naar een alternatief eruit kan zien.  Ook Ommen zal een dergelijke visie moeten opstellen.

ChristenUnie
Als ChristenUnie Ommen beseffen we dat de afspraken landelijk zijn gemaakt en uitgevoerd moeten worden. Hoe het uitgevoerd gaat worden daar hebben we in Ommen invloed op. Dat huizen aardgasloos te verwarmen zijn is bekend. Maar niet alle huizen zijn even geschikt op dit moment. Want de eerste belangrijke stap om van aardgas af te gaan, is het isoleren van huizen.

Wat we zien is dat de relatief goedkoopste huizen ook het slechtst geïsoleerd zijn. Gevolg is dat deze bewoners ook relatief meer betalen voor hun energie. Terwijl ze lang niet altijd financieel in staat zijn om hun huis goed te isoleren. Het overgaan van aardgas naar een andere manier van verwarmen mag niet alleen het feestje worden van alleen de vermogende inwoners. Iedereen moet wat ons betreft de gelegenheid krijgen om aan de overgang naar aardgasloos deel te nemen. Wat de ChristenUnie betreft, moet iedereen kunnen wonen in een goed geïsoleerde, duurzaam verwarmde woning. Dat zal onze insteek zijn wanneer dit onderwerp binnenkort besproken wordt in de gemeenteraad.

Lees hier het vorige artikel over de energietransitie.

Gerrit Jan Ekkelkamp, ChristenUnie Ommen

 

« Terug

Reacties op 'Aardgas(loos)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.