Gemeenteraad besluit over woningbouw in Kampen

DSC_0516 (1).jpgvrijdag 22 oktober 2021 09:42

In de raadsvergadering van 14 oktober is de “Bouwsteen wonen” en het “Ambitiedocument Kampen Zuidwest” vastgesteld. De verwachte groei in West-Overijssel als regio is 35.000 – 40.000 woningen tot 2030. Kampen heeft een deel van deze opgave. In de “Bouwsteen wonen” staat waar, welke woningen en voor wie te bouwen en hoe we dat realiseren. Het “Ambitiedocument Kampen Zuidwest” gaat in op de woningbouw in het gebied ten zuiden van Kampen en het dorp Reeve.

Kiezen
De ChristenUnie heeft 2 jaar geleden met de discussie over de ‘Woonwijken van 2030’ gevraagd om een meer kwalitatieve benadering van woningbouw, want woonwijken bouwen is meer dan alleen stenen stapelen. Dat zien we nu terug in deze Bouwsteen. Er wordt gekozen voor versnelling van woningbouw binnenstedelijk én in Kampen Zuidwest. De nadruk ligt op meer doorstroming, gemengde wijken qua woningtypen voor levensloopbestendigheid en voor creatieve oplossingen. Ook wordt rekening gehouden met de energietransitie, meer groen en wateropvang.
Jonge huishoudens zijn het meest actief op de woningmarkt. Kampen heeft weinig kleine, goedkope woningen die geschikt zijn voor starters en andere kleine huishoudens

Starters, ouderen en betaalbaarheid
Over de effectiviteit van de beschreven maatregelen in de Bouwsteen had raadslid Harro Pruijssen een aantal vragen. Zo zei hij dat ouderen wachten op bouwplannen binnen de huidige bebouwde kom, dichtbij voorzieningen. “Veel ouderen wonen nog vaak in eengezinswoningen. Maar met een mooie folder over verhuizen gaan ouderen echt niet verhuizen. Aanbod dichtbij voorzieningen, dat is nodig. Als ouderen de eengezinswoningen verlaten is er weer kans voor starters” zei Pruijssen. Wethouder Van der Sluis beloofde daarom dat hij begin 2022 met een voorstel komt met inbreidingskansen binnen de bebouwde kom. “we zullen erop toezien dat niet elk groen plekje wordt vol gebouwd”.

Op 1 januari 2022 zal een wet in werking treden waarmee kan worden voorkomen dat woningen worden opgekocht door investeerders. Zo wordt geprobeerd woningen betaalbaar te houden. De ChristenUnie vroeg aan de wethouder de juridische randen op te zoeken om beleid te maken dat de betaalbaarheid beïnvloed.

In onze kernen trekken veel jongeren weg vanwege het gebrek aan woningen. De ChristenUnie vroeg de wethouder daarvoor concrete stappen te nemen. De wethouder zegde toe net als in Zalk, via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen te willen bouwen.

Complex
Er zijn veel oorzaken voor de problemen in de woningbouw. De grote beschikbaarheid van geld en de lage rente, drijven de prijzen op. Versnipperd eigendom van gronden maakt uitvoering en het tempo traag. Beperkte doorstroming is een groot probleem. “De risico’s moeten goed in beeld zijn en we zullen erop toezien dat het tempo erin blijft” zei Pruijssen. Voor Kampen-Zuidwest ligt er in het 3e kwartaal 2022 een gebiedsvisie waarna de voorbereidingen van de bouw kunnen beginnen.

HP.

« Terug

Reacties op 'Gemeenteraad besluit over woningbouw in Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.