Is Dalfsen in 2040 nog een dorp. Zijn er dan nog 5 kernen?

CU.jpgdinsdag 12 oktober 2021 20:25

In 2022 wordt de omgevingswet ingevoerd. Daarbij hoort een omgevingsvisie. Dat is een document waarin je als gemeente je visie beschrijft op het inrichten van je =gemeente. In Dalfsen stellen we die omgevingsvisie volgend jaar februari vast. In september hebben we het concept besproken. De gemeente Dalfsen is in 4 deelgebieden ingedeeld, namelijk:

1. Weids Platteland (Noordelijk van de N340 è Nieuwleusen/Oudleusen)
2. Variatie rond de Vecht (Dalfsen & Ankum)
3. Parels in het landschap (Marshoek/Hoonhorst/Rechteren)
4. Landelijk Lemelerveld (Lemelerveld en omgeving)

Voor elk deelgebied wordt in de omgevingsvisie een ontwikkeling beschreven. Waar moeten de woningen worden gebouwd? Waar gaan we extra inzetten op bedrijven? Hoe doen we het met openbaar vervoer en wegen? En waar geven we ruimte aan grootschalige energie? Wat doen we met de kernen, de recreatie? Hoe behouden we het dorpse karakter? Allemaal zaken die in de omgevingsvisie een plek krijgen. Een belangrijk document voor de komende 10 – 30 jaar.

« Terug