Een stap dichter bij de sterren

5 Landschao1.PNGdinsdag 12 oktober 2021 20:33

Een karakteristiek open en donker gebied langs de Vecht tussen Dalfsen en Oudleusen waar je zonder vals licht kunt genieten van de sterrenhemel. Op verzoek van de gemeenteraad is er een onderzoek naar een dergelijke sterrenzone uitgevoerd.
Het onderzoek was er positief over. Maar het college wilde het onderzoek in de la leggen. Dat leek ons niet handig en jammer van het breed gedragen idee en de inspanning.

Sterren Dalfsen

Op initiatief van de ChristenUniefractie is nu alsnog deze sterrenzone een stap dichterbij gekomen. Via een motie heeft de gemeenteraad het college verzocht om de sterrenzone in de omgevingsvisie op te nemen.
Vervolgens kunnen we deze ontwikkeling de komende jaren verder uitwerken. Hierbij hebben we de volgende richtingen meegegeven:

- Koesteren van dit bijzondere donkerte-gebied, d.w.z. een proactieve houding t.a.v. beperken nieuwe verlichting en een actieve houding in reductie van bestaande verlichting in / rond het gebied van de sterrenzone;
- Betekenis voor bredere bewustwording over lichtgebruik bij onze inwoners en bedrijven;
- De voorbeeldfunctie voor andere gebieden in de gemeente / het Vechtdal;
- Een verantwoorde en bij het gebied passende beleving van de combinatie van aardse donkerte en sterrenlicht;

Met dit laatste punt komen we ook tegemoet aan de bezwaren die inwoners van het gebied tussen uitkijkpunt de Stokte en Stuw Oudleusen/Vilsteren hebben laten blijken. Die zitten niet te wachten op nachtelijke overlast. Begrijpelijk.

“Sta op een onbewolkte avond eens stil op een donkere plek en kijk omhoog. Je verbaast je over de sterrenhemel. Dat je zo dicht bij huis kunt genieten van onmetelijke afstanden vind ik prachtig” zegt initiatiefnemer Luco Nijkamp. “Zeker nu de lange avonden er weer aankomen.”

Het onderzoeksrapport is te vinden op:

https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2021/06-september/19:30  Agendapunt 6

5 Omgeving in alle seizoenen

« Terug