Motie van treurnis

Treurnis.pngdinsdag 12 oktober 2021 19:43

Een motie van treurnis?

U las vast wel in de krant over de ‘motie van treurnis’ die werd ingediend tegen wethouder Uitslag. Drie partijen in de gemeenteraad vonden dat ze door de wethouder te weinig en te laat waren geïnformeerd en dat betreurden ze, vandaar de motie van treurnis. Dat is niet zo sterk als een motie van wantrouwen of van afkeuring, maar toch wel een stevig signaal van onvrede.

Waar ging het over?

Nieuwswebsite Follow The Money berichtte het afgelopen jaar meerdere malen over zogenoemde ‘zorgcowboys. Dat zijn ondernemingen die grote winsten maken in de zorg. In deze berichten werd ook de regio IJsselland genoemd, de regio waar Dalfsen bij is aangesloten. Hierover werden raadsvragen gesteld en de wethouder beloofde dat dit zou worden uitgezocht. Maar dat duurde best lang en er werd meerdere malen om de uitkomst van dat onderzoek gevraagd. Tijdens een vergadering op 6 september bood de wethouder zijn excuses aan dat dit allemaal zo lang duurde en hij zei dat het onderzoek er nu heel snel zou zijn.

Dat onderzoeksverslag hebben we vorige week ook gekregen.

Toch werd er door drie partijen een ‘motie van treurnis’ ingediend, omdat ze ontevreden waren met deze gang van zaken, ze vonden de informatie te weinig en te laat.

Beoordeling door de fractie van de ChristenUnie

De ChristenUnie fractie heeft deze motie niet gesteund omdat:

- de wethouder uitleg gaf over de late beantwoording en hiervoor zijn excuses al aanbood
- het onderzoeksverslag niet eerder beschikbaar was en dus ook niet eerder door de wethouder kon worden doorgestuurd
- er sprake leek van spraakverwarring: het bleek om kort onderzoeksverslag te gaan en niet een uitgebreid rapport, zoals de indieners van de motie hadden verwacht. Hoewel zij dit misverstand tijdens de vergadering erkenden was dit voor hen helaas geen reden om de motie in te treken.ndere partijen grote zorgen over de verhalen over bedrijven in de zorg die grote winsten maken terwijl de gemeenten veel geld tekort komen.

En natuurlijk wilden ook wij de juiste informatie snel boven tafel krijgen, maar een motie van treurnis steunen terwijl de uitleg, de excuses en het rapport al waren gegeven vonden we niet in verhouding en niet terecht. Bij de stemming kreeg de motie slechts 4 van de 21 stemmen en werd daarmee verworpen. Over het rapport zelf praten we binnenkort met de wethouder. We zullen dan best kritisch zijn, maar altijd vanuit het doel: hoe houden we goede zorg voor onze kwetsbare inwoners betaalbaar?

« Terug