Zonnepark Wanneperveen

woensdag 29 september 2021 10:50

De ChristenUnie heeft bij de concept verklaring van geen bedenking de inhoudelijke toetsing al gedaan en ook aangegeven waarom we toen met de concept verklaring van geen bedenking konden instemmen. De ingediende zienswijzen leveren hier geen nieuwe inzichten bij op.

Onze argumenten hiervoor waren de volgende:

We hebben als raad een beleidskader vastgesteld en we hebben een gemeentelijke opgave te halen. Je kunt het niet eens zijn met het beleidskader of de opgave, maar hij ligt er wel. Als dan een initiatiefnemer komt met een plan, ga je die ook daar op beoordelen.

In de reacties vanuit het dorp Wanneperveen zien we vooral dat men het niet eens is met het beleidskader (men wil geen zonnepark daar en men wil geen zonnepark op landbouwgrond) en dat de grote van de opgave ook niet altijd onderkend wordt. Maar dat beoordelen we hier nu niet. Het beleid en ook de opgave is in een democratisch proces al eerder vastgesteld. Ja, de daken moeten ook vol, maar we moeten gemakshalve niet vergeten dat naast de opgave zon op land we ook al een opgave hebben voor zon op dak. En dat alleen zon op dak onvoldoende is om de complete gemeentelijke opgave te realiseren. En het staat iedereen vrij om zijn dak vol te leggen. Daarnaast is de impact op de directe woonomgeving beperkt vanwege de afstand van het dorp tot het zonnepark en de landschappelijke inpassing die goed kan plaatsvinden.

De situatie in Wanneperveen maakt wel helder dat er vanuit de gemeente meer met de inwoners gesproken moet worden over de context van de opgave die we te doen hebben en het beleid dat er op dit moment ligt. En dat ook het participatiebeleid waarover we gisteren spraken heel hard nodig is.. Hier komen we bij de evaluatie nog breder op terug.

Het is goed te horen dat er op de valreep overeenstemming is tussen PB Wanneperveen en PF. We zijn er blij met dat er witte rook is maar begrijpen ook de meningen mogelijk verdeeld blijven als het om het realiseren van dit soort projecten gaat. Echter, wij hebben het initiatief moeten toetsen aan het beleid dat in deze raad is vastgesteld. Voordat we komende projecten gaan bespreken, zullen we eerst op initiatief van de CU en andere partijen het beleidskader evalueren.

We willen DB Wanneperveen complimenteren met hun urenlange inzet om het gesprek met PF aan te gaan. Een aantal maanden geleden was het bij de concept verklaring van geen bedenking al voor een grote kans zeker dat het voorstel er vanavond door heen zou komen. Door de inzet van DB ligt er nu een hoger bedrag voor de lusten die het dorp ontvangt dan het beleid waaraan wij het moeten toetsen. Volgens ons het maximaal haalbare. Ook mooi dat DB en PF hierbij gedacht hebben aan de vijf publieke gebouwen in het dorp. Voor iedere dorpsbewoner relevant.

« Terug