Aandacht voor wat écht telt

thumbnail_Gerard Marsman3.jpgmaandag 13 september 2021 10:21

Na twee maanden van zomerreces start binnenkort het nieuwe politiek seizoen. Het afgelopen raadsseizoen was heftig. Er zijn besluiten genomen die de gehele samenleving van de gemeente Ommen raken en waar velen ook hun eigen mening over hebben. Je handelt in het belang van Ommen voor de lange termijn, maar het is onvermijdelijk dat niet iedereen alle beslissingen een warm hart toedraagt.

Vooruit kijken
In het komend seizoen zullen vele onderwerpen nog opgepakt of verder uitgewerkt worden. Denk aan Haven Oost, het fietspadenplan, de Omgevingswet, Kindplein Oost, het beleidsplan schuldhulpverlening, de uitvoering van de transformatieagenda en de cultuur & erfgoednota. Ook de ontsluiting van Ommen wordt verder uitgewerkt. Het komend seizoen zal ook in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in maart.

ChristenUnie: Aandacht voor wat écht telt!
Onze samenleving wordt steeds complexer, problemen en knelpunten zijn niet in één dag op te lossen, Het werpt wel de vraag op waar we als gemeente Ommen en haar inwoners willen staan. Niet alleen over vier jaar, maar bovenal, wat laten we na voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe blijven we aandacht houden voor elkaar, met daarbij bijzondere aandacht voor jeugd, senioren en onze mede-inwoners die in armoede leven of schuldhulp nodig hebben. Ook aandacht voor de schepping, want het uitputten van onze aarde moet gekeerd worden. Plannen die voortkomen uit het Klimaatakkoord zullen, ook op lokaal niveau zoals in Ommen, verder ingevuld worden, dat kost tijd. Onze gemeente kent een groot buitengebied. Een vitaal platteland is van uiterst belang, kernen moeten ruimte krijgen om te kunnen groeien. Een agrarische sector hoort bij het Ommer platteland en hoewel kringlooplandbouw de gewenste kijkrichting is, onze boeren moeten in staat zijn een goede boterham te kunnen blijven verdienen. Ook dat kost tijd.

Relaties
Onlangs heeft de beroemde universiteit van Harvard een onderzoek gedaan naar de grote vraag ´Wat maakt ons gelukkig?’. Na tachtig jaar het leven en welzijn van honderden mensen te hebben onderzocht, hebben de wetenschappers een even eenvoudig als eenduidig antwoord: relaties. Wat ons gelukkig maakt, zijn sterke, duurzame, liefdevolle relaties. Van mannen en vrouwen, ouders en kinderen, vrienden en vriendinnen, familieleden, kerkgenoten, buurtbewoners. Mensen die er voor elkaar zijn, elkaar helpen, juist ook als het moeilijk is. Als je in eenzaamheid leeft, is de kans groot dat je korter leeft, armer bent en ieder geval ongelukkig bent. Eenzaamheid is even giftig als tabak en alcohol. Maar als we omgeven worden door liefde, oprechte aandacht en zorg, dan bloeien we op.

Naar boven kijken
We hadden het kunnen weten. Én we wisten het eigenlijk al. Want we zijn geschapen naar Gods beeld en bedoeld om de naaste lief te hebben, voor elkaar te zorgen en in gemeenschappen samen te leven, ook in een gemeente zoals Ommen. De fractie van de ChristenUnie weet zich afhankelijk in ons werk van Hem en daarom kijken we niet alleen naar voren, maar ook regelmatig vragend naar boven.

Door Gerard Marsman, fractievoorzitter van de ChristenUnie Ommen

« Terug

Reacties op 'Aandacht voor wat écht telt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.