COLUMN: Wat zoek je in de politiek?

column.jpgvrijdag 16 juli 2021 12:06

Sinds ik in mei van dit jaar definitief als raadslid ben benoemd, krijg ik regelmatig de vraag: Waarom ga je de politiek in? Vind je dat echt wel leuk? Waarom stel je jezelf beschikbaar voor zulk ondankbaar werk? Ook humoristische/cynische opmerkingen zoals, ‘je hebt toch wel een slecht en selectief geheugen hè’, komen nogal eens langs. Ik begrijp dergelijke vragen en opmerkingen wel. Veel mensen zien politici als onbetrouwbare en op aandacht beluste personen, die persoonlijk belang boven algemeen belang stellen. Plaatselijk ligt dat vaak wel iets genuanceerder, maar ook daar kom je het tegen. Iedereen die online het nieuws volgt, merkt hoe er op besluiten en voorstellen wordt gereageerd. Het komt niet vaak voor dat er publiekelijk positief over politici en hun voorstellen wordt gesproken. Zelfs vanuit de eigen achterban klinkt er veel kritiek. Hoe kom ik er dan bij om toch de politiek in te gaan en aan te schuiven in de kring van 21 gemeenteraadsleden.

Nou, laat ik maar duidelijk zijn; Niet om populair te worden. Dan had ik beter andere keuzes kunnen maken, bijv. door te vloggen om zo te proberen om influencer te worden.

Nee, populariteit is niet mijn doel. Ik hoef niet met een foto of pakkende slogan in de krant, of op DalfsenNet. Ik doe mee in de raad, omdat ik het werk boeiend, maar vooral heel belangrijk vind. Als raadslid denk je mee over zo’n beetje alle thema’s die we als gemeente kennen. Iedereen heeft dagelijks te maken met allerlei regels, rechten en plichten. Als je de deur uitgaat, kom je in de publieke ruimte. Daar vindt iedereen iets van. Een weg te smal, een stoep niet vlak, een berm met te lang gras, een windmolen die de omgeving ontsiert. Iedereen kent de eigen ergernissen wel. We hebben allemaal onze mening over kunst, cultuur, handhaving, natuurbeheer, woningbouw, industrie, winkels, agrariërs, sport, recreatie, wegen, veiligheid, ruimte, zorg, duurzame energie, mantelzorg, evenementen, horeca/uitgaan, onderwijs, hondenbelasting, parkeerruimte, jachthaven(s), Kulturhusen, bibliotheek, subsidies, camperplekken, openbaarvervoer en ga zo maar door.

Als raadslid mag ik meedenken en meepraten over keuzes die worden gemaakt. Er wordt gewikt en gewogen. Voorstellen worden beoordeeld, gesteund of weggestemd. Voor de verdieping zoek je contact met betrokkenen,, deskundigen, de buurt, verenigingen of initiatiefnemers. Dikke dossiers worden gelezen. Het vraagt tijd. Tijd die ten koste gaat van andere leuke dingen of gezin. En dat allemaal om tot een evenwichtige en transparante beoordeling te komen. Daarvoor kan en wil ik mijn gaven en tijd inzetten. Met maar 1 doel: het beste zoeken voor alle inwoners.

Ik weet dat hierin fouten worden gemaakt. Zeker ook door mij. Toch doe ik vol overtuiging mee. Niet alleen voor de ChristenUnie achterban, maar om met elkaar het goede te zoeken voor alle inwoners. Ik doe dit vanuit mijn Christelijke roots en met in gedachten de Bijbelse wijsheid. Hierop wil ik aanspreekbaar zijn. Niet voor mezelf, maar voor Ons Dorp. Samen en met hulp van boven ga ik vol vertrouwen aan de slag.

Dick van Gelder
Gemeenteraadslid ChristenUnie Dalfsen
d.vangelder@raaddalfsen.nl

« Terug