Hoe gaat het verder met de huishoudelijke hulp?

Huishouden.jpgvrijdag 16 juli 2021 09:25

In Dalfsen kun je op twee manieren via de gemeente huishoudelijke hulp krijgen. Er is een algemene regeling waar iedereen een beroep op kan doen en een bijzondere regeling voor mensen die meer hulp nodig hebben en die bijvoorbeeld worden doorverwezen door de huisarts of thuiszorg. Voor beide regelingen wordt een eigen bijdrage gevraagd, van maximaal € 66,00 per vier weken.
Vorig jaar verlaagde de landelijke overheid de maximale eigen bijdrage voor alle hulp (middelen) samen naar € 19 per maand. Dat was heel goed nieuws voor mensen die veel hulp nodig hebben, zij hoefden niet meer voor elke hulp opnieuw een eigen bijdrage te betalen. Ook de ChristenUnie was hier blij mee want die opstapeling van eigen bijdrages was voor veel mensen een groot probleem.

Maar er gebeurde nog iets: meer mensen vroegen huishoudelijke hulp aan via de algemene regeling, het koste immers niets extra’s. En daarmee stegen de kosten voor de gemeente snel.
Daarom kwam de wethouder in juni naar de gemeenteraad met het voorstel om de algemene regeling af te schaffen en alleen nog een bijzondere regeling, de zgn. maatwerkvoorziening te gebruiken. Daarmee kan wie dat nodig heeft nog steeds huishoudelijke hulp krijgen, maar mag er meer gevraagd worden naar wat er echt nodig is en wat iemand nog wel zelf kan.

Bij de bespreking van dit voorstel in de gemeenteraad hebben wij gezegd dat we dit voorstel begrijpen en zullen steunen, omdat we dit als ChristenUnie de minst slechte oplossing vinden.
Bij onze maatschappijvisie past dat je zelf doet wat je zelf kunt (betalen). Dat geldt ook voor het betalen van je huishoudelijk hulp. Als je dat niet zelf kunt, dan springt de overheid bij als een schild en bescherming voor de zwakkere. Maar de gemeente mag een aanvraag alleen beoordelen op wat iemand nodig heeft en niet vragen of iemand het ook zelf kan betalen. En dan kan het gebeuren dat iemand zijn huishoudelijke hulp opzegt, omdat het via de gemeente goedkoper is. Daarmee lijkt men te vergeten dat we dat ook met ons allen betalen. Hulp is echt niet gratis, voor niemand.

Zoals al gezegd: we hebben dit voorstel gesteund, omdat we vinden dat een aanpassing wel nodig is om het betaalbaar te houden; we het belangrijk vinden dat wie het nodig heeft huishoudelijke hulp kan krijgen; dat de eigen bijdrages daarbij geen belemmering mogen zijn en omdat er wordt gezorgd voor een soepele overgangsregering.

Tegelijk hebben we de wethouder gevraagd naar de mogelijkheid van een ‘Dalfsen Werkt voor de zorg” . Een regeling vergelijkbaar met de stichting ‘Dalfsen Werkt’ die we kennen van de groenvoorziening. Hoe mooi zou het zijn als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – denk aan statushouders die taal nog niet goed machtig zijn - al wel onder begeleiding aan het werk kunnen in het huishouden. De wethouder kon zich vinden in het doel, maar zag nu nog vooral bezwaren. Wij denken dat hier nieuwe mogelijkheden liggen. Na de vakantie komen we hier zeker nog een keer op terug

« Terug