Logopedie in Dalfsen

Logopedie.jpgvrijdag 16 juli 2021 08:51

In juni kwam ook het voorstel in de raad over het stopzetten van de gemeentelijk bijdrage aan de preventieve logopedie in samenwerking met de scholen en de voorschoolse opvang. Speerpunten van deze samenwerking zijn goede voorlichting en informatie zodat taak/spraak problemen zo jong mogelijk worden opgemerkt en behandeld.

Dit was voor onze fractie wel een dilemma, omdat preventieve logopedie geen verplichte gemeentelijke taak is en er een grote bezuinigingsopdracht ligt.

Toch hebben we tegen dit voorstel gestemd omdat:
- in Dalfsen preventie één van de speerpunten van het sociaal beleid is
- we hiermee weer een taak namelijk alert zijn op taal/spraak stoornissen en zo nodig doorverwijzen, bij het onderwijs neerleggen
- dit niet of nauwelijks met de voorschoolse opvang en het onderwijs is besproken
- dit een “alles of niets voorstel” is, terwijl de raad vorig jaar had gevraagd om samen met de organisaties met een voorstel te komen

Toen bleek een meerderheid van CDA en Gemeentebelangen dit voorstel zou steunen hebben we nog samen met de PvdA, VVD en D66 en soort tussenvoorstel ingediend.
Hierin vroegen we de wethouder om eerst met de organisaties in gesprek te gaan om zo samen met goed voorstel te komen. Maar helaas heeft ons amendement heeft het niet gehaald.
Erg jammer omdat hiermee een verkeerd signaal wordt gegeven namelijk dat preventie toch niet zo belangrijk is en dat tijdig overleg met het veld, met de organisaties met de kennis en de expertise niet nodig is.

« Terug