Enkele speerpunten

334de63e-089c-4ffc-b08d-a1136f43a2e9_thumb840.jpgdonderdag 15 juli 2021 19:48

Tijdens onze algemene beschouwingen hebben we als ChristenUnie een aantal speerpunten aangegeven. Fractievoorzitter Jan Willem Schutte zei over de financiën voor de komende jaren dat we resultaten zien willen zien op de volgende onderdelen:
• Terugdraaien van de bezuiniging op de inkomenstoeslag;
• Niet doorvoeren van de 8% boven trendmatige verhoging van de OZB niet woningen;
• Opstellen van een stappenplan voor het project Schans Buitenwacht.

Inkomenstoeslag

De ChristenUnie Kampen is blij en opgelucht dat de bezuinigingen op de individuele inkomenstoeslag worden teruggedraaid. In de zomer van 2020 heeft de raad alle armoederegelingen bekeken en doelmatiger gemaakt. De individuele inkomenstoeslag is bestemd voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Als we daarop gaan korten, dan maken we een kwetsbare situatie nog brozer voor deze mensen. Het was een besluit dat zwaar op de maag lag, vorig jaar. De coronacrisis heeft bovendien een onevenredig grote impact op mensen die in financiële onzekerheid zaten. Recente berichten lieten zien dat mensen die veel spaargeld hadden, het afgelopen jaar meer konden sparen. Mensen met een kleine buffer zagen die juist verdampen. Alle reden om nu opgelucht te zijn dat deze bezuiniging niet doorgaat. De kern van het armoedebeleid is mensen mee laten doen. Als CU Kampen weten we: iedereen telt mee, iedereen is waardevol.

OZB

De ChristenUnie Kampen is zeer verheugd over het besluit de OZB-verhoging te stoppen. In 2019 werd tijdens de grote bezuinigingen besloten tot een stapsgewijze verhoging van de OZB niet-woningen. Dit was voor ons een bittere pil, we vinden het verhogen van lasten voor onze burgers en bedrijven zeer onwenselijk. Een zwaar middel, waar de zware tijden toen om vroegen. Gelukkig is de financiële situatie van de gemeente nu meer in balans. Door meevallers en ander beleid ontstaat ruimte om de laatste tranche van de verhoging te schrappen. We gunnen de ondernemers en verenigingen in onze gemeente deze ademruimte. Samen staan we sterk en maken we de stad Kampen en de omliggende kernen tot het prachtige woon- en vestigingsklimaat dat het is.

Schans Buitenwacht

Voor het gebied rond het NS-station is een paar jaar geleden een inrichtingsplan gemaakt. Er zijn veel discussie gevoerd over het aantal parkeerplaatsen, de wateroverlast enz. We vinden dat de wateroverlast van omwonenden als eerste moet worden opgelost. Het plan “Schans Buitenwacht” is ontworpen met inspraak van omwonenden en andere belanghebbenden. In het ontwerp is er aandacht voor de waterhuishouding, er zijn voldoende parkeerplekken opgenomen en de bewoners aan de randen van de Schans krijgen allemaal groen direct voor hun huis. Aan de Sportlaan wordt de wadi ingekleed met klim- en klautertoestellen voor de jeugd in de buurt. Het college wordt gevraagd een nieuwe planning te maken voor de uitvoering van dit plan.

MO

« Terug

Reacties op 'Enkele speerpunten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.