De Perspectiefnota van Steenwijkerland

geld.jpgdonderdag 08 juli 2021 16:05

De financiën van de gemeente zien er voor de komende jaren beter uit dan de afgelopen jaren. Maar we moeten nog wel zorgvuldig omgaan met de uitgaven. De reserves van de gemeente moeten worden aangevuld en er zijn nog veel financiële onzekerheden waar we rekening mee moeten houden.

Daarnaast willen we zoveel als mogelijk is de diverse voorzieningen in de kernen en wijken behouden. En financiële ruimte overhouden voor hogere kwaliteit van onze openbare ruimte.
Door de structurele financiële plussen hebben we als coalitie een amendement kunnen indienen, die de motie uitvoert die we eerder hebben aangenomen, namelijk eventuele financiële ruimte in de begroting gebruiken voor lagere lokale belastingen voor onze inwoners.
Het college heeft de inflatie op de belastingen van 4,3% naar 1,7% gebracht voor het komende jaar. Met het amendement hebben we de inflatie voor dit jaar op de OZB naar 0% gezet. Geen hogere OZB tarieven dus voor volgend jaar. Daarnaast hebben we een motie (mee) ingediend om de hondenbelasting in onze gemeente per 1-1-2022 af te schaffen.

Moties
Het is gebruikelijk om tijdens de vergadering van de PPN diverse beleidsmatige moties in te dienen die het college opdragen om bepaalde zaken uit te voeren.
1. De verlichting van de kerktoren in Blokzijl wordt al dit jaar aangepakt i.p.v. 2022. Wij waren mede-indiener voor deze motie. Een mooi bericht voor Blokzijl, dat al eerder dan gepland kan genieten bij diverse festiviteiten van deze nieuwe verlichting.
2. We hebben het college gevraagd wat er voor nodig is om de woningbouw in Steenwijkerland te kunnen versnellen. Het college zal hiervoor een analyse aanleveren. Ook hebben we ingestemd met een motie die aandacht vraagt voor de woningbouw in Wanneperveen en de bouw van de school de Lisdodde.
3. We hebben ook ingestemd met een motie van de PVDA en GL voor het uitvoeren van een plan voor het creëren van meer standplaatsen voor woonwagens.

« Terug

Reacties op 'De Perspectiefnota van Steenwijkerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.