ChristenUnie steunt nieuwe zorgkostenregeling mét goede begeleiding

national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash.jpegwoensdag 07 juli 2021 21:01

Zwolle werkte jarenlang met een gemeentelijke zorgpolis. Bewoners met een krappe beurs of hoge zorgkosten werden zo financieel ondersteund. De laatste jaren werd deze zorgpolis steeds duurder en sloot het pakket minder goed aan bij de afnemers. Ook werd het steeds spannender een verzekeraar te vinden die de polis kon aanbieden. ChristenUnie Zwolle is daarom blij dat de gemeente met een alternatief komt dat wél goed aansluit en ook nog eens beter te betalen is.

Bovendien wordt op initiatief van zorgwoordvoerder Wietse de Boer de tegemoetkoming voor hoge zorgkosten voor meerdere jaren toegekend: “Meestal gaat het dan om een
chronische ziekte waar niet gauw verandering in komt.”

De gemeente wil met de nieuwe zorgkostenregeling ervoor zorgen dat iedereen een polis krijgt die past bij de persoonlijke zorgvraag. In oude situatie kon het voorkomen dat verzekerden met een gemeentepolis premie betaalden voor onnodig gedekte zorgkosten: Wel betalen voor een brilvergoeding of fysiotherapie zonder daarvan gebruik te maken bijvoorbeeld.

Hoe werkt de nieuwe regeling? Mensen kiezen voortaan zelf een passende polis met een aantal tegemoetkomingen van de gemeente. Per jaar 180 euro voor hoge zorgkosten en 240 euro voor het opvangen van het eigen risico. Wietse: “Groot voordeel is dat je zelf kan kiezen en meer mogelijkheden hebt geld over te houden voor andere dingen.”

Als partij vinden we het ook belangrijk dat iedereen goed en persoonlijk advies krijgt om te kijken welke zorgpolis past, om niet onder- of oververzekerd te zijn. Met een motie kreeg
Wietse steun van de hele gemeenteraad om vrijwilligersorganisaties te betrekken in het informeren en adviseren van de doelgroep. Wietse: “Goede communicatie en juiste begeleiding is essentieel in de keuze voor een passend pakket.”

Ook ontving Wietse de belofte, na zijn verzoek, dat het sociaal wijkteam goed meekijkt en actief meehelpt bij de gezinnen met hoge zorgkosten.

« Terug