Toeristisch Perspectief voor Zwolle

4 Foto centrum.pngvrijdag 09 juli 2021 10:46

Zwolle wil de toerist in de toekomst een avontuurlijk aanbod bieden. De ChristenUnie steunt dat, maar wil tegelijk dat er voldoende aanbod blijft voor gezinnen met een smalle beurs. Dat was een van de punten die Jolien Elshof aanstipte in haar bijdrage in het toerismedebat. Ook pleitte zij voor voldoende spreiding qua tijd en plaats: “Uit onderzoek blijkt dat Zwollenaren graag zien dat hun stad aantrekkelijk blijft voor bezoekers maar het moet wél leefbaar blijven. Daarom heb ik gepleit voor spreiding; er is genoeg moois in de hele stad.”

Jolien begon haar betoog met een fraaie krantenkop uit dagblad Trouw: “Zwolle heeft een groot sociaal kapitaal en daarom een hogere arbeidsdeelname. Dat is een mooie conclusie waarvoor we dankbaar en trots op kunnen zijn. Dat gaat over het DNA van Zwolle: een combinatie van Moderne Devotie en Hanzementaliteit. En zo kan Zwolle zich ook profileren. Dat wil de ChristenUnie uitdragen en voortzetten zodat Zwolle blijvend aantrekkelijk is voor inwoners, investeerders én toeristen.”

« Terug