Bijdrage Henk Boxum op de 2020 Jaarrekening en jaarverslag.

Henk raadsfotodinsdag 22 juni 2021 23:00

Ieder jaar maakt het college, met haar ambtenaren een jaarverslag.
Ook de jaarrekening word dan opgemaakt en publiek gemaakt.

Lees hier de reactie van Henk Boxum op deze publicatie.
Zoals hij deze ook in de gemeenteraad heeft uitgesproken op dinsdag 22 juni 2021.

Algemeen.

Terugkijkend op 2020 moeten we vaststellen dat het voor velen geen gemakkelijk jaar is geweest. Voorzitter: allereerst denken we aan de nabestaanden van de 27 geregistreerde overleden inwoners uit Steenwijkerland door het corona virus. Wat een moeilijke en emotionele dagen, soms uren, vaak zonder een innig afscheid. We denken aan inwoners die tot op de dag van vandaag de gevolgen dragen van hun opgelopen virus. Dankbaar is de ChristenUnie voor alle hulp en zorg die is geboden: hulde voor de artsen, verpleegkundigen en instanties als GGD en zeker ook onze ambtenaren. Wereldwijd gezien past ons diepe dankbaarheid dat we in het zeer welvarend Nederland zo royaal konden helpen: voor de gemeente in het bijzonder met de uitvoering van allerlei ondersteunende regelingen. De ChristenUnie wil hier publiek onze Hemelse Vader voor danken voor de vele mogelijkheden die wij hier in Nederland kennen om naar elkaar om te zien en te kunnen helpen. Wat is het waardevol om een overheid te hebben die opkomt voor haar burgers en bedrijven. Dank ook aan college en met name aan burgemeester Bats voor zijn tomeloze inzet om – via regelgeving en handhaving – te voorkomen dat corona virus zo weinig mogelijk kans kreeg in onze dorpen en wijken.

Financieel.

Vanaf eind 2020 kregen we in beeld dat een – begroot – tekort wel eens zou kunnen omslaan naar een overschot: zowel de september- als de decembercirculaire gaf grote plussen te zien in zowel de middelen voor corona als aanvullende incidentele bedragen voor sociaal domein. Opmerkelijk is ook de hogere opbrengst voor de bouwleges van ruim € 800.000. Ook hiervoor is de ChristenUnie dankbaar. Geen miljoenentekort maar ruim 4.4 miljoen over, waarvan we zelf in 2020 via de NJN al 1.1 miljoen hadden overgeboekt: feitelijk hebben we het dus over 3.3 miljoen. Aandacht en zorg blijft de kostenbeheersing in het Sociaal Domein met opvallend oplopende uitgaven aan de WMO-kant. Wat we hier missen – ook bij andere onderwerpen in het sociaal domein - is het ontbreken van – vergelijkende - cijfers en aantallen. Kunnen die nog bijgevoegd worden of komt dat op een later – specifiek – moment? Waarom zitten die cijfers niet bij het Jaarverslag of Jaarrekening 2020? De ChristenUnie heeft kennis genomen van het accountantsverslag en ziet geen aanleiding daar opmerkingen over te maken met dank voor hun verslag. Dank ook aan de makers van de jaarrekening en jaarverslag: complimenten van de CU. Daar willen wij het deze keer bij laten voorzitter.

Jaarverslag 2020.

Een paar aandachtspunten / vragen:

  1. Op pagina 48 wordt gewezen op Samen voor Ryan. We zijn benieuwd wat de gemeente heeft gedaan om te voorkomen dat gezinnen en kinderen uit zicht zijn geraakt, juist omdat scholen niet meer open waren! We horen van verhalen dat docenten helemaal geen (fysiek of digitaal) contact konden krijgen met gezinnen waarvan bekend was dat er (forse) problemen waren. Is dit gemonitord door gemeente of SWdK?

  2. Restant terugvordering en verhaal voormalig IGSD. Er is hier terughoudend mee omgegaan via minnelijke schikkingen. Vraag: hoe pakt dat op wat langere termijn uit voor deze inwoners? Ze komen toch niet van de regen in de drup?

  3. Op mantelzorgwaardering is minder uitgegeven dan begroot. Hoe zo komt dat?

Voor de ChristenUnie is het een hamerstuk.

Henk Boxum, Fractie ChristenUnie Steenwijkerland.

« Terug

Archief > 2021 > juni