ChristenUnie wil Zwols ganzenbeleid

gary-bendig-WPmPsdX2ySw-unsplash.jpgdonderdag 17 juni 2021 15:19

“Onze Hanzestad verandert in een ganzenstad. Soms glij je van de ene drol in de andere.” Raadslid Jacob Raap van de ChristenUnie dringt aan op een serieus ganzenbeleid in Zwolle. Want vooral de uitwerpselen van de watervogels zorgen voor steeds meer overlast binnen de bebouwde kom.

Jacob heeft als doel om het zowel voor mens als dier leefbaar te houden in de stad. “Ganzen zijn prachtige watervogels, maar als de problemen toenemen zullen de Zwollenaren steeds minder enthousiast worden over hun aanwezigheid.” De ganzenpoep is niet het enige probleem voor de inwoners. De beesten zorgen ook voor verkeersonveilige situaties en omwonenden van recreatieplassen klagen over het lawaai dat ze produceren. Het simpele advies de beesten niet te voeren kan al een begin zijn om het aantal ganzen terug te brengen.

Jacob: “Maar voor de lange termijn is het nodig dat er een beleids- en beheerplan komt voor de ganzen. Daarin kan de overlast goed in beeld worden gebracht. Ook is het is belangrijk dat wordt aangegeven waar wél ruimte is voor de gans en waar juist maatregelen moeten komen om de gans terug te dringen.” In de aanpak is het ook belangrijk onderscheid te maken tussen wilde (beschermde) ganzen en verwilderde tamme exemplaren. Jacob: “Die laatste horen hier oorspronkelijk niet thuis en kunnen het biologische evenwicht verstoren.”

Actueel met deze warme dagen is het waarschijnlijke effect van de poep voor de zwemwaterkwaliteit. De Milligerplas is naar Europese normen nu ongeschikt om in te zwemmen. De ganzenpoep is mogelijk de aanstichter van de slechte waterkwaliteit. Dat zou Jacob, samen met andere raadsleden, graag onderzocht willen hebben.

De gemeenteraad gaat op aangeven van de ChristenUnie na de zomer een debat voeren over het te vormen Zwolse ganzenbeheersplan.

« Terug

Archief > 2021 > juni