Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

foto IBOR.pngdinsdag 08 juni 2021 17:27

In april hebben we de kadernota Integraal Beheer Openbare Ruimte vastgesteld. In dit beleidsdocument is vastgesteld met welke uitgangspunten alle openbare gemeentelijke terreinen en objecten worden onderhouden en beheerd. Tot nu toe gebeurde dat meestal door de gemeente zelf, waarbij vooral het gemakkelijk uit te voeren onderhoud en beheer (kostenbewust) de kern van alles was. Gras maaien is eenvoudig en daarom zagen we een ontwikkeling waarbij ‘groen Dalfsen’ meer en meer synoniem werd aan mooi kort gemaaid gras. Dit is echter niet de manier waarop we dit wensen. Aandacht voor klimaat, biodiversiteit, veiligheid, aantrekkelijkheid en dergelijke vraagt ook om een wat andere benadering. Daarnaast bleek ook dat er onvoldoende zicht was op het beheer van de gemeentelijke objecten. Dat ging zowel over kunstobjecten, maar ook wegen, bruggetjes, en gebouwen. Hierdoor konden er soms zomaar financiële tegenvallers ontstaan. Vanaf nu zal er echter een steeds up to date bijgehouden lijst met gemeentelijke objecten worden bijgehouden, waarbij ook onderhoud en vervanging als onderdeel van het financiële beleid wordt begroot. Voor de keuze rondom de inrichting en het beheer van de ruimte wordt er meer ingezet op de functie van het gebied en daarbij beoogde effecten op veiligheid, natuur, klimaat, het gebruik en dat dan in samenhang met beheer. Als ChristenUnie hebben we van harte ingestemd met de nieuwe kaders. Hierdoor wordt een veel bredere diversiteit in beplanting voorzien, streven we naar minder verharding, natuurlijke schaduw, aantrekkelijke wijken etc. We hebben extra aangedrongen op het stimuleren Effectgestuurd beheervan burger initiatieven, waarbij het beheer en onderhoud van een gebied in mede- of zelfbeheer wordt gedaan. Dat sluit dan aan op de wensen van inwoners, stimuleert de variatie en creëert betrokkenheid. Daarnaast wordt de kans op financiële tegenvallers fors terug gedrongen. In bijgaande plaatjes kun je een beetje herkennen wat we beogen met integraal beheer en een voorbeeld lezen van hoe dit kan uitwerken bij een éénvoudig speelveldje in de buurt….

« Terug

Archief > 2021 > juni