Goed voor je gasten zorgen

Stuw.PNGdinsdag 08 juni 2021 17:20

Bij de stuw Vechterweerd staat dat “fietsen te gast” zijn. Wel zo veilig op zo’n plek. Maar veiligheid is niet vanzelfsprekend. Met het passeren op een duofiets moet je echt uitkijken. Nadat we samen met gebruikers van een dergelijke tweepersoons fiets hebben gekeken, hebben we schriftelijke vragen aan het college gesteld met als doel de overgang een stukje veiliger te maken.

Onlangs hebben we als gemeente de lokale inclusie agenda vastgesteld. Belangrijk punt is dat iedereen zo veel mogelijk kan meedoen. Ook hebben we belangrijke fietsverbindingen vastgesteld tussen Dalfsen en Zwolle; zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatief gebruik. De overgang Vechterweerd is hierbij een belangrijke schakel.

Wat is het probleem?

Het benutten van de oversteek bij Vechterweerd is voor duofietsen nauwelijks mogelijk, omdat de noordelijke oprit van de overgang bij de sluis smal en (relatief) steil is. In ieder geval is er een (terecht gevoel van) onveiligheid.

Op de bijgevoegde foto’s is duidelijk te zien wat de huidige situatie is.

foto stuw 1foto stuw 2foto stuw 3

Mogelijke oplossingen die bij een lokale schouw werden ingebracht zijn:

- Verbreding van de oprit.
- Opstaande rand zodat een duo-fiets niet zomaar van de oprit af raakt.
- Verlening van veiligheidshek / leuning langs de bedoelde oprit.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Herkent u het beschreven en verbeelde probleem?
2. Hoe beoordeelt u het belang voor een oplossing vanuit inclusiebeleid en verkeers-/ fietsveiligheid?
3. Wilt u het Waterschap Drents Overijsselse Delta – als eigenaar van de stuw / sluis –benaderen om tot een oplossing voor dit probleem te komen?
4. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van dit contact. We verwachten daarbij een concrete oplossing,

Als het college nog voor de zomer reageert dan lees je de uitkomst in de volgende nieuwsbrief.

« Terug

Archief > 2021 > juni