ChristenUnie voor woningen op plek IJsselcentrale met respect voor natuur

gebied ijsselcentrale zuid .pngdinsdag 01 juni 2021 13:41

De ChristenUnie stemt in met het plan voor woningbouw op de plek waar de IJsselcentrale stond. Wel stelt de Zwolse fractie duidelijke voorwaarden aan de bouwplannen met oog voor de omliggende natuur. Vanuit sterke persoonlijke betrokkenheid met het gebied voerde raadslid Reinier Mulder maandag 31 mei het woord in de raadsvergadering over de gebiedsvisie.

Harculo, de plek van behandeling, loopt als een rode draad door de familiegeschiedenis van Reinier. Zodoende is hij nauw begaan met zowel de cultuurhistorische als ecologische waarde van het gebied. Reinier en zijn fractie zoeken op deze manier een goede balans in de plannen en zien zelfs kansen in plaats van bedreigingen voor het gebied.

Zwolle is een bijzondere IJsselstad omdat het hele IJsselfront open en merendeels groen is. Grote uitzondering daarop is al decennia het ‘rode’ terrein van de IJsselcentrale. “De ChristenUnie wil het open rivierlandschap intact houden en wil dat ook graag zo houden voor een volgende generatie”, stelt Reinier. Uitzondering daarop -vanuit de historie- is dus het terrein van de oude IJsselcentrale. Reinier: “Waarom? Dit gebied is uniek en een toplocatie tussen twee Natura 2000-gebieden. Het biedt een fantastisch uitzicht op het rivierlandschap en vestingstad Hattem. Die beleving wil je graag aan iedere Zwollenaar schenken, maar wel met zorgvuldigheid en scherpe keuzes.”

Zo vindt de ChristenUnie grootschalige (water)recreatie en nachthoreca niet passend. Wel ziet de partij graag een uitkijktoren verschijnen wat direct als nieuw Zwols ‘landmark’ fungeert. Reinier: “Niet aankomen, wel kijken”. Het voorgestelde ‘struinpad’ in het gebied richting de uiterwaarden ziet de ChristenUnie dan ook niet zitten. “Juist daar moet ruimte zijn voor ontwikkeling van natuur. Dit plan biedt ook een kans om de biodiversiteit te versterken en af te komen van het huidige eenvormige graslandschap”, aldus Reinier.

Qua type woningbouw waakt de ChristenUnie ervoor dat het een buurt wordt voor de elite. De partij stemt in met de voorgestelde bouw van 450 tot 500 woningen. Reinier: “Wij willen dat deze toplocatie voor iedereen een passende en betaalbare woonplek moet kunnen opleveren.”

De ChristenUnie is blij met de brede participatie van buurtbewoners en andere betrokkenen bij de totstandkoming van de visie. Directe omwonenden zijn ook betrokken maar vinden helaas dat ze onvoldoende inhoudelijk hebben meegesproken. Daarom wil de ChristenUnie dat de wethouder hier in het vervolg goed op toeziet en desnoods bijstuurt als de ontwikkelende partner daar steken laat vallen.

« Terug

Archief > 2021 > juni