De ChristenUnie heeft ingestemd met de begroting van 2021 - 2024 (1/4)

vergadertagelmaandag 23 november 2020 21:50

Antwoord op een van de vier conclusies die de ChristenUnie heeft getrokken bij de begroting van 2021 – 2024.

Waarom de CU ingestemd heeft met de begroting……

Bij het maken van de begroting was er een tekort van bijna 9 miljoen euro. Als één van de coalitiepartijen voelen wij ons bijzonder verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt moesten worden. Er moesten ingrijpende maatregelen genomen worden omdat we een sluitende begroting wilden hebben.

  • Binnen het sociaal domein moet anders, efficiënter en effectiever gewerkt worden. Een groot pakket aan maatregelen hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

  • Het ambtelijke apparaat bezuinigt voor meer dan een miljoen per jaar, oplopend naar 1,6 miljoen.

  • Er wordt de komende jaren beleid gemaakt om ook de dagtoerist te laten bijdragen aan de kosten die de gemeente moet maken.

  • De gesubsidieerde instellingen ontvangen geen verhoging van het budget (indexering), maar houden hetzelfde budget als in 2020.

  • Als laatste worden de lokale belastingen (OZB, rioolrechten en afval) en retributies verhoogd met 5,9%. Van de 9 miljoen tekort wordt 10% ingevuld door deze lastenverzwaring. Dit betekend concreet dat een huurder € 2 per maand en eigenaars/huurders € 3 per maand extra gaan betalen. Mensen die in aanmerking komen voor onze gemeentelijke kwijtschelding krijgen dit nog steeds: voor hun geeft dit geen hogere lasten.

Door al deze maatregelen hoeven voorzieningen zoals de bibliotheek of een zwembad niet te sluiten. En zijn we in staat om te blijven investeren in het renoveren en nieuw bouwen van scholen in het basis- en voortgezet-onderwijs. We blijven investeren in onderhoud van de openbare ruimte: onze wegen, bruggen, beschoeiingen etc. Investeringen die allemaal zorgen voor werkgelegenheid voor onze lokale ondernemers en inwoners: best belangrijk in deze corona tijd! Ook de fietspaden worden aangepakt en verbreed, zodat inwoners en toerist veiliger kunnen fietsen, ook met de elektrische – snellere – fietsen. En gelukkig hoeft het budget voor het armoede- en minimabeleid niet verlaagd te worden.

Alle reden voor de ChristenUnie om dit evenwichtig pakket niet te veranderen en hier mee in te stemmen.

Heeft u vragen over onze keuzen: neem gerust contact op met de raadsleden Jantina Drijfhout ( jantina.cu@gmail.com), Henk Boxum (boxum005@gmail.com) of burgerraadslid Cor Lievers (cor.lievers@steenwijkerland.nl).

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2020 Algemene beschouwing begroting.pdf50,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020 > november