Programmabegroting 2021 c.a.

CU Ommen-2.jpgwoensdag 18 november 2020 15:30

Voor de ChristenUnie is de bijbel de basis voor het politieke werk. Vanuit die basis mogen we weten dat ons werk in deze tijd en in deze plaats past in een ruimer perspectief. En wij hebben de taak om dit perspectief toe te passen op het politieke werk van elke dag. Zoals ons verkiezingsprogramma ook zegt, wij pleiten voor een waardevolle en genormeerde Ommer samenleving.

Dit pleidooi heeft nog meer waarde gekregen door de corona tijd waar we vanaf het voorjaar mee te maken hebben. Vrijwel iedereen ondervindt de gevolgen daarvan en het einde is nog niet in zicht. Naast de gevolgen in de persoonlijke sfeer (gezondheid, werkomstandigheden) zijn er gevolgen van financiële aard. Dat merkt ook de gemeente Ommen. Het is één van de redenen waarom deze keer volstaan wordt met een beleidsneutrale Begroting.

Vooraf konden technische vragen worden gesteld over de 2e Bestuursrapportage 2020, de Begroting 2021 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021. Die vragen zijn voldoende beantwoord en we willen de betrokken ambtenaren hiervoor bedanken. We waarderen de leesbaarheid van de stukken.

In onze verdere reactie geven wij aan wat echt telt voor ons; de aandacht voor elkaar en aandacht voor de schepping. We besteden aandacht aan de Financiën en aan de programma’s Samenleving, Omgevingskwaliteit en Bestuur en Bedrijfsvoering.

Wilt u de volledige Begrotingsbijdrage van 2021 lezen? Donwload de Begrotingsbijdrage.

« Terug

Reacties op 'Programmabegroting 2021 c.a.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020 > november