Betoog 'Passie en sportschool De Esrand'

pexels-andrea-piacquadio-3755440 sports.jpgmaandag 12 oktober 2020 17:31

In dit artikel leest u het betoog van raadslid Jan-Willem Timmerman over de Passen en de sportschool

De Passie
U zult begrijpen dat de ChristenUnie blij is met het voorstel voor De Passie. Al vele jaren hameren wij op goede huisvesting voor De Passie die hier al een behoorlijke tijd recht op heeft.

In het debat van 2 juni gaven we al aan dat we zo snel mogelijk een mooi en aantrekkelijk gebouw voor de Passie zien verrijzen. Dat is noodzakelijk voor De Passie die haar bestaansrecht verdiend heeft, maar ook gunstig voor de gemeente. Een goed en mooi schoolgebouw geeft De Passie extra uitstraling, waardoor ze aantrekkelijker wordt voor leerlingen. Meer leerlingen betekent ook dat de financiering van De Passie gunstiger kan uitpakken voor Wierden. Reden temeer om De Passie snel duidelijkheid te geven.

De beslissing om de Passie letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven is een noodzakelijke. In juni noemden we dit al het nemen van de verantwoordelijkheid. Als fractie ChristenUnie hebben we nog overwogen om een amendement in te dienen om de kredietstelling weer naar voren te halen. Dit om gebruik te maken van de huidige rentestand die zorgt voor een lagere financiering. Dit laten we nu nog achterwege omdat we meer hechten aan een proces waar alle partijen zich goed bij voelen. Bovendien gaan we er in deze tijd vanuit dat de rente nog wel even laag blijft. Uiteraard hopen wij dat alle partijen volledig en constructief meewerken aan het realiseren van het proces en dat er snel een gebouw staat waarop we als gemeente trots kunnen zijn.

Dan het ‘tweede deel’ van het rapport, de sportzaal. Graag sta ik nog even stil bij de uitgangspunten rondom de sportzaal. De afgelopen weken is er wat ophef ontstaan die we toch willen benoemen.

Het grootste struikelblok voor sommige verenigingen lijkt de beschikbare ruimte te zijn, ook met een nieuwe sportzaal. Ook de sport heeft ruimte nodig. Wat wij merken van de gesprekken in de commissievergadering en gesprekken die wij gevoerd hebben, is dat er een verschil bestaat tussen de wensen van de clubs en de adviezen die aan de gemeenteraad zijn meegegeven. Als ik het goed begrijp, heeft de SSW een enquête uitgezet en zijn de uitkomsten hiervan later unaniem vastgesteld door de SSW. Deze uitkomsten hebben geleid tot het advies voor het bouwen van een sportzaal.

Als dit klopt, dan is het erg vreemd om te lezen dat er blijkbaar zoveel verschil van inzicht is.

Laten we vooropstellen: de ChristenUnie is begaan met de sport in Wierden. Sporten verbindt, houdt gezond en gaat eenzaamheid tegen. Al mijn kinderen sporten, waarvan twee bij de gymvereniging. Ik zie dus elke week hoezeer verenigingen afhankelijk zijn van een goede accommodatie. Het is dan ook logisch dat we tijdens de commissievergadering al wezen op een snelle vervanging van de gymzaal aan de Wilhelminastraat. Hoe sneller, hoe beter. Of, zoals de voorzitter van WVC Volley schreef: “We kunnen niet wachten”.

Aan de andere kant hebben we als gemeente beperkte middelen. Het nu voorliggende voorstel voor een sportzaal kost de gemeente al bijna k€ 200 per jaar voor de komende decennia. Dat is een fors bedrag. We weten allemaal dat de gemeente financieel niet onbeperkte mogelijkheden heeft. Voorlopig lijkt dit niet beter te worden. De opmerking “zet maar een sporthal neer” is dan wat kort door de bocht. Dit heeft forse gevolgen. Natuurlijk snap ik de wens om alle binnensport in Wierden te faciliteren, het liefst tussen vijf en negen ’s avonds en het lijkt me goed als de verenigingen met elkaar (via SSW) en de gemeente hierover in gesprek blijven, maar onbeperkte uitbreiding is niet zomaar mogelijk. Ik neem aan dat een ieder dat begrijpt. Mooier kunnen we het niet altijd maken, helaas ook niet altijd makkelijker.

Wij begrepen dat er op dit moment al forse leegstand is in sommige accommodaties in onze gemeente. Dat gegeven maakt het lastig om dan een extra grote locatie neer te zetten, terwijl andere locaties leeg staan.

Wel willen we natuurlijk luisteren naar de wensen van sportverenigingen. Als het echt nodig is en haalbaar, moet er ruimte zijn voor uitbreiding, mits goed onderbouwd.

De ChristenUnie kan instemmen met het voorstel.

« Terug