Een plan tegen eenzaamheid

DSC_0105.JPGdonderdag 08 oktober 2020 09:27

Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 heeft de ChristenUnie aangegeven dat zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt zal zijn in deze raadsperiode. Nederland telt een grote diverse groep ouderen. Een groep die richting 2030 nog fors in aantal zal toenemen. Ouder worden kan samengaan met een toenemende kwetsbaarheid, zowel op fysiek, sociaal als geestelijk gebied. Er kan sprake zijn van afnemende gezondheid, grotere afhankelijkheid en eenzaamheid. De ChristenUnie heeft daarom samen met 11 verschillende zorg- en welzijnsinstanties uit de gemeente het actieplan Waardig Ouder Worden ondertekend om zich in te zetten voor zorg voor ouderen. De ChristenUnie heeft zich na de verkiezingen hard gemaakt om dit actieplan op te nemen in het coalitieakkoord. Deze belofte brengt met zich mee dat de ChristenUnie beleid toetst aan de afspraken die in het dit actieplan zijn gemaakt.

Plan van Aanpak ‘Een tegen Eenzaamheid’:

Een van de pijlers van het actieplan Waardig Ouder Worden is het opstellen van een lokale aanpak tegen eenzaamheid. De ChristenUnie heeft zich dan ook ingezet voor het opstellen van een plan van aanpak specifiek gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Dit om het risico te voorkomen dat het bestrijden van eenzaamheid ondersneeuwt in de aanpak van andere problematiek rondom kwetsbare inwoners. De gemeenteraad heeft in 2019 een plan van aanpak laten opstellen. Hiervoor is een coalitie van lokale partijen gevormd. De ChristenUnie is erg blij dat het plan van aanpak begin september jl. is vastgesteld. In de aanpak worden de jongeren niet vergeten. Het plan richt zich op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Nog belangrijker is het doorbreken en duurzaam oppakken van bestrijding van eenzaamheid. We realiseren ons dat het bestrijden van eenzaamheid geen eenvoudige opgave is. We zijn wel blij dat er nu acties worden uitgevoerd in de strijd tegen eenzaamheid, onder ouderen en jongeren.

Aftrap in de ‘Week tegen Eenzaamheid’:

De eerste week van oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Dan vindt de aftrap plaats van de lokale aanpak ‘Een tegen Eenzaamheid ‘Kom Erbij!’. Het zou mooi zijn als dan zoveel mogelijk organisaties hun handtekening zetten onder het plan. Want hoe breder het plan gedragen wordt, hoe groter de kans van slagen dat de strijd tegen eenzaamheid succesvol zal zijn.

MW

« Terug

Reacties op 'Een plan tegen eenzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.