Vuurwerk tijdens jaarwisseling verandert

Vuurwerkverbod klein.PNGdinsdag 29 september 2020 20:16

Tijdens de jaarwisseling zal het deze keer anders zijn dan we de afgelopen jaren gewend waren. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn dan landelijk verboden en het siervuurwerk zal de boventoon voeren. De fractie van de ChristenUnie heeft gepleit voor meer veranderingen: als we vuurwerk afsteken dan is een buurtgerichte “show” te overwegen.  Het is inmiddels beproefd. 

We weten dat velen genieten van vuurwerk; door ernaar te kijken of het zelf af te steken. In de raadscommissie van september hebben we gesproken over vuurwerk en overlast.  

Burgemeester van Lente legde het accent op openbare orde en overlast. Logisch, maar we hebben ook aangegeven dat er ook een verbinding ligt naar volksgezondheid (denk aan gevolgen voor luchtwegen en oogletsel) en duurzaamheid (grote hoeveelheden fijnstof en zware metalen in de lucht).  

Vuurwerk verbod.PNG

Toch hebben we gepleit – in navolging op het initiatief in de kern Hoonhorst – om naar buurtgerichte kleinschalige vuurwerkmomenten te bewegen. In Hoonhorst wordt dit al een paar jaren succesvol gedaan. Op loopafstand en gezellig tegelijk.  Veiligheid wordt vergroot als je dit kleinschalig organiseert. 

Handhaving verdient wat ons betreft aandacht in verband met de genoemde verbod op knalvuurwerk.  En ook omdat met slechts 1 proces-verbaal tijdens de laatste jaarwisseling er een onbalans lijkt te zijn met de ervaren overlast.  Die is altijd groter dan de officieel geregistreerde meldingen.  

Ervaar je overlast van vuurwerk? Meldt dit gerust bij de gemeente en of politie.  Officiële cijfers doen er echt toe. 

Ook hebben we aangegeven om na te gaan of instellen van vuurwerkvrije zones nuttig is. Denk hierbij aan winkelcentra, scholen, tehuizen, kerken en publieke gebouwen. 

« Terug