Kerngezond! Niet vanzelfsprekend

dinsdag 29 september 2020 20:13

Appel.PNG

In september werd ook het nieuwe uitvoeringsplan ‘Kerngezond’ door de raad besproken.  In dit plan wordt het lokale preventieve gezondheidsbeleid uitgewerkt. Het bevat alle gemeentelijke initiatieven en maatregelen op het gebied van bewegen, sport en gezondheid. Dat zijn er best veel en ze zijn ook heel verschillend van aardvariërend van het stimuleren van bewegen voor 50+ tot het ervoor zorgen dat alle sportaccommodaties voor iedereen toegankelijk zijn.  

Als ChristenUnie zijn we blij met dit ambitieuze en complete plan. Wel mag het wat ons betreft op sommige punten wat scherper.Zo hebben we gepleit voor: 

  • Sneller werk maken van een rookvrije generatie. Niet alleen dit jaar alle schoolpleinen, speeltuinen en kinderboerderijen rookvrij, maar ook zo snel mogelijk alle sportaccommodaties. 

  • Blijvende inzet op preventie als het gaat om alcohol- en drugsmisbruik! 

  • Het actief tegengaan van lichtvervuiling. 

  • Geen onderscheid maken tussen 50+ en 50- bij het aanbieden van sporten bewegen, want bewegen is voor iedereen belangrijk. Kijk naar wat nodig is.  

  • Slim werken door in de onderhoudsplanning van de sportaccommodaties het verduurzamen mee te nemen.    

Op de site van de gemeente kunt u dit plan vinden.  Het is de moeite waard om eens door te lezen. Dan ontdekt u hoeveel verschillende sport- en beweegactiviteiten er in Dalfsen worden aangeboden.   Vast ook wel iets voor u! 

« Terug