Waar plaatsen we de windmolens en de zonnepanelen? Inzicht via een leerzaam energie-spel

dinsdag 29 september 2020 20:12

Spel groen Dalfsen.PNG

Bij de behandeling in de gemeenteraad – afgelopen juni – bleek dat er nog niet zo duidelijk is waar we als gemeente de grote volumes duurzame energie willen opwekken. Er ligt wel een taakstelling en dat vraagt daadkracht.  Natuurlijk zet de ChristenUnie in op eerst besparen en vervolgens zon op daken. Maar je ontkomt niet aan grotere installaties om wind- en / of zonenergie op te wekken. Er moet immers de komende jaren heel wat geproduceerd worden om het licht te laten branden en het huis warm te krijgen. Maar waar wil je dit doen?  

Er lagen twee voorstellen voor zonneparken. Deze moesten we beoordelen op basis van beleid uit 2016. En dat kan zo maar soepeler zijn dan het beleid wat je vandaag zou maken.  Na brede afweging in de steunfractie heeft de fractie besloten om voor beide voorstellen te stemmen. Overigens heeft geen van beide voorstellen het gehaald.  Dit betekent een uitdaging omdat beide plannen goed waren voor zo’n 25 ha zonnepanelen.  

De vraag die dus voorligt is: hoe gaan we de energietransitie vormgeven. Waar zetten we windmolens neer, waar leggen we zonnepanelen neer of waar staan we een vergister toe? En dan heb ik het nog over waar de energie kunnen opslaan. Kortom de komende jaren is er nog veel werk aan de winkel. 

Als gemeente Dalfsen werken we nauw samen met de duurzame dorpen uit Nieuwleusen, Oudleusen, Dalfsen, Hoonhorst en Lemelerveld. Initiatiefrijke en gedreven organisaties op het gebied van duurzaamheid.  

Zij hebben een spel ontwikkeld genaamd “energy game” om gevoel te krijgen bij de keuzes die je kunt maken.  

  • Wil je zonnevelden, vergisters of windmolens.  

  • Waar wil je ze binnen onze gemeente plaatsen (aan de randen of juist heel gericht op een locatie midden in de gemeente of bij de kernen)?  

  • En wat de effecten zijn voor omgeving, mensen, financiën etc.  

Heb je interesse om via de energy game meer inzicht te krijgen in de vraagstukken van het opwekken van duurzame energie, kan kun je je aanmelden bij jeaninepierik@hotmail.com. Als er voldoende aanmeldingen zijn dan organiseren we samen met de duurzame dorpen een leuke en leerzame sessie.  

Meer informatie over de duurzame dorpen en over de energy game vind je op www.dorpenvanmorgen.nl. Een echte aanrader.  

« Terug