Christenunie dient amendement in om kostenverhoging gehandicaptenparkeerkeert te matigen.

amendement_stock.jpgdonderdag 24 september 2020 19:01

Ruime meerderheid van de raad steunt dit voorstel.

Afgelopen dinsdag, 22 september was de eerste raadsvergadering in het nieuwe vergadersysteem. Een van de nieuwe dingen in het vergadersysteem is (nog) meer ruimte voor de raad. Het college kwam vorige week met een voorstel voor de legesverordening, maar bij de leges voor de eerste aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart had het college drie opties waar de raad uit mocht kiezen. 
ChristenUnie Hellendoorn is het eens met het college dat de leges kostendekkend moeten zijn. De kosten die gemaakt worden voor de aanvraag zijn € 220. Een verhoging van €82,45 naar €150 klinkt dan als logische stap.
Toch ziet de ChristenUnie graag dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daarom kozen wij voor een vierde optie: wel richting kostendekkendheid, maar geen verdubbeling van de kosten. Juist mensen die een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben, hebben vaak al meer kosten. 
Lokaal Hellendoorn vond dat ook een goede optie en vandaar dat de ChristenUnie samen met Lokaal Hellendoorn een amendement en motie heeft opgesteld met CDA en PvdA als mede-indieners.

« Terug