Er komt een plekje voor kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden!

DSC_0604b.jpgwoensdag 16 september 2020 22:23

Precies een jaar geleden werd onze aandacht gevraagd voor een heel kwetsbaar onderwerp. Ouders van kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden, hebben een sterke behoefte aan een tastbare plek om hun kindje te kunnen begraven en te herdenken. Maar er zijn geen wettelijke regels over het begraven van te vroeg geboren kinderen voor de 24e week van de zwangerschap. Ook in onze gemeentelijke verordening waren geen regels opgenomen voor foetusgrafjes. Ouders die hun kindje wilden begraven moesten een groter en dus duur graf kopen. Of, als dat financieel niet mogelijk was, gingen ouders soms op zoek naar een alternatieve begraaf- en herdenkingsplek, zoals in de tuin of in het bos.

Vragen door de ChristenUnie:
ChristenUnie vond dat dit anders moest. Iedere ouder moet de mogelijkheid hebben om hun kindje, hoe vroeg in de zwangerschap ook overleden, op een waardige plek te begraven. Zo’n plek kan voor deze ouders een belangrijke erkenning zijn voor het bestaan van hun kindje, en het verdriet dat zij ervaren. Precies een jaar geleden stelden Martine Wiltjer en Lex Zweers namens de ChristenUnie vragen aan het College. De vraag was om op de begraafplaatsen in de gemeente Kampen een plekje te creëren, waar ook deze kinderen kunnen worden begraven en herdacht. Het college gaf begin 2020 aan positief te staan tegenover dit verzoek, en daarvoor ruimte op de begraafplaatsen te willen maken.

Aanpassing gemeentelijke verordening:
Maar om het begraven van deze hele kleintjes mogelijk te maken, moest wel eerst de regelgeving worden aangepast. Het college heeft de raad begin september 2020 geïnformeerd over de veranderingen in de regelgeving voor de begraafplaatsen in de gemeente Kampen. Naast allerlei andere gewijzigde regels, zal op de begraafplaatsen in de gemeente Kampen nu ook concreet ruimte worden gemaakt voor foetusgraven.

Erkenning van deze kinderen:
De ChristenUnie is erg blij met deze ontwikkeling. “Niet voor niets hebben we aandacht gevraagd voor dit emotionele en kwetsbare onderwerp” zegt Martine. “Hiermee wordt erkenning gegeven aan het bestaan van deze kinderen, en wordt er een plek gerealiseerd waar ouders hun kindje waardig kunnen herdenken”.

MW en LZ

« Terug

Reacties op 'Er komt een plekje voor kinderen die vroeg in de zwangerschap zijn overleden!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.