Toezegging over verkeersveiligheid N307 tussen Kampen en Dronten

N307a.jpgmaandag 14 september 2020 14:36

Tussen Kampen en Dronten wordt de provinciale weg aangepast en zal de sluis bij Roggebot worden vervangen door een brug. Het doel hiervan is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Niet iedereen is overtuigd dat de situatie zal verbeteren en zelfs wordt gevreesd dat het op een aantal plaatsen onveiliger wordt.

Verkeersveiligheid
Het bestemmingsplan werd besproken in de raadsvergadering van donderdag 10 september. In de periode hieraan voorafgaand waren veel zienswijzen binnengekomen. Verschillende insprekers lieten bij meerdere bijeenkomsten weten te vrezen dat de verkeersveiligheid op een aantal wegen in de omgeving van de N307 zal verslechteren. Met name bewoners van de Buitendijksweg vrezen dat het drukker wordt op de smalle weg door verkeer richting Flevoland.

Overleg met omwonenden
Uit de 162 bladzijden tellende reactienota staan meer voorbeelden genoemd waarom aanwonenden vrezen dat de verkeersveiligheid zal verslechteren. Dat was reden voor de ChristenUnie om het college te vragen om extra overleg met omwonenden te gaan voeren en te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Harro Pruijssen van de ChristenUnie vroeg de Wethouder om op korte termijn met omwonenden en verschillende bedrijven om tafel te gaan. Het doel zou moeten zijn om samen te bespreken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te garanderen op de wegen aansluitend op de N307. Dit kan iets opleveren maar biedt vooral het de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te zijn. De reacties bevatten namelijk veel belevingen en aannames. Samen om tafel is dan een goede investering.

Verwachtingen en brainstorm
De wethouder begon zijn reactie met de woorden dat hij achter de belangen van de bewoners staat “maar we moeten geen toezeggingen doen die we niet waar kunnen maken. We hebben te maken met een project met gemeente overstijgende belangen”. Tegelijkertijd noemde wethouder Holtland tijdens zijn uitgebreide beantwoording, vele mogelijkheden om te verkeersveiligheid te verbeteren. De heer Pruijssen vroeg hem daarom om niet met zichzelf te brainstormen maar om met de bewoners om tafel deze brainstorm te doen. De wethouder antwoorde dat hij in gesprek blijft met de bewoners om verbeteringen te zoeken. Vooral legde hij de nadruk op monitoring. Na aanleg van de wegen zal het gedrag van weggebruikers worden beschouwd en bij ongewenste ontwikkelingen zal worden ingegrepen. De ChristenUnie, VVD en GL legden juist de nadruk op het vooraf bepalen van oplossingen en niet achteraf.

Toezeggingen en besluit
Als met al een moeizame bespreking maar toch kwam de toezegging van de wethouder om met aanwonenden en bedrijven in overleg te blijven over de verkeersveiligheid.
Het besluit dat moest worden genomen in de raadsvergadering was het vaststellen van een bestemmingsplan, dus welke bestemming komt op welk stuk grond. Het besluit ging dus niet over verkeersmaatregelen. Deze 2 hangen natuurlijk wel met elkaar samen maar staan wel los van elkaar. Je kunt een bestemmingsplan vaststellen en tegelijkertijd of daarna maatregelen nemen voor de verkeersveiligheid.
Meerdere partijen bevestigden de toezegging van de wethouder om met alle partijen in gesprek te blijven zoals was gevraagd door de ChristenUnie. De uitvoering zal in het jaar 2023 klaar zijn. We blijven als ChristenUnie de ontwikkelingen goed volgen.

HP

Foto:
Nieuwe situatie van de N307 / Flevoweg.
bron: https://www.ijsseldeltaprogramma.nl/project/n307-roggebot-kampen/

« Terug

Reacties op 'Toezegging over verkeersveiligheid N307 tussen Kampen en Dronten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.