ChristenUnie Zwolle: 'Op weg naar een beter normaal'

IMG_7915.jpegmaandag 07 september 2020 14:02

Had jij dat ook? Dat je hoopte dat de coronacrisis het moment zou worden waarin we als samenleving meer aandacht voor elkaar zouden krijgen i.p.v. te focussen op economische groei? Toen we begin maart de lockdown ingingen hoopte ik dat heel sterk. "Zo’n omvangrijke en ingrijpende maatregel moest toch wel tot een koerswijziging leiden?"

Tijdelijk abnormaal
De corona-maatregelen vormen een ‘tijdelijk abnormaal’ dat zo kort mogelijk moet duren. In dit tijdelijk abnormaal doen we wat we kunnen om de risico’s van het coronavirus te beperken en willen we tegelijkertijd de menselijke waardigheid meewegen in de maatregelen. Daarmee gaven we het college van burgemeester en wethouders opdracht om zoveel mogelijk te kijken naar wat wél kan. Zo lukt het om toch diverse (buiten)activiteiten in de stad weer door te laten gaan.

Keren van het neo-liberale tij
Maar dit tijdelijk abnormaal is hopelijk een tussenfase. Als het na verloop van tijd mogelijk is om de corona-maatregelen af te schaffen, dan blijft nog steeds een koerswijziging nodig. Want het oude normaal werd veel te veel gedomineerd door neoliberaal denken waarbij economische principes de overhand hadden. Dat tij moet nog steeds gekeerd worden. Een koerswijziging in de richting van meer aandacht voor elkaar in plaats van de focus op het individu. Een koerswijziging in de richting van een dienstbare, groene, circulaire economie in plaats van de eenzijdige focus op groei. Een koerswijziging van ons oude normaal naar een beter normaal.

Beter normaal
Vanuit dit tijdelijk abnormaal moeten we gaan nadenken over langere termijn-maatregelen die ons veerkrachtig en vitaal brengen in een ‘beter normaal’. Een beter normaal waarin we afscheid nemen van de neoliberale uitgangspunten en de doorgeslagen individualisering. Een beter normaal waarin we nieuwe hoop en nieuw perspectief brengen. Over dit thema gaan we met het Zwolse ChristenUnieteam nadenken in de komende tijd. Wil jij met ons meedenken? Laat het ons weten via: gerdien@christenuniezwolle.nl

 

« Terug