Ontwikkelingen in het Sociaal Domein

20200702_212752.jpgdinsdag 07 juli 2020 09:30

In de raadsvergadering van 2 juli jl. werden voor de ChristenUnie twee belangrijke voorstellen besproken. We bespraken het raadsvoorstel ‘nieuw beleidskader Sociaal Domein’ én het raadsvoorstel ‘actieprogramma aanpak armoede’. Waarom zijn juist deze stukken zo belangrijk?

Nieuw beleidskader volgens Kamper Kompas
Het beleidskader is een visie op het Sociaal Domein voor de toekomst. Elk nieuw beleidsvoorstel zal dus worden opgesteld en getoetst aan dit beleidskader. Het is dus heel belangrijk dat in het beleidskader een visie is opgenomen waar de ChristenUnie achter kan staan. En dat konden we zeker, want in het beleidskader wordt vastgehouden aan de leidende principes van het Kamper Kompas. In 2015 is een groot deel van de zorg binnen het Sociaal Domein overgeheveld naar de gemeenten. En in de afgelopen jaren is in de gemeente Kampen binnen het sociaal domein gewerkt volgens de leidende principes van het Kamper Kompas. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de inwoners en van de samenleving. De ChristenUnie staat nog steeds achter deze uitgangspunten van het Kamper Kompas. Wij zijn daarom blij dat ook in dit nieuwe beleidskader wordt vastgehouden aan het Kamper Kompas, wel gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen én op grond van voortschrijdend inzicht. Wij zullen de voorstellen van het college in de toekomst dan ook steeds aan het nieuwe beleidskader gaan toetsen.

Inwoner krijgt de zorg die hij nodig heeft
En dat kon meteen in dezelfde vergadering voor wat betreft het vast te stellen ‘actieprogramma aanpak armoede’. In het afgelopen jaar heeft een zorgvuldige evaluatie plaatsgevonden met organisaties en inwoners die zich inzetten om armoede te bestrijden. Naar aanleiding van deze evaluatie lag er nu in dezelfde raadsvergadering het raadsvoorstel ‘actieprogramma aanpak armoede’ voor. Hierin stonden voorstellen over de uitvoering van armoederegelingen, kindregelingen en bijzondere bijstand. Dit heeft grote gevolgen voor inwoners in de gemeente Kampen. De ChristenUnie heeft lang nagedacht over dit raadsvoorstel. Gemeenten zien dat hun kosten binnen het Sociaal Domein in de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Maar wat ons betreft mag geld niet het uitgangspunt zijn bij vaststellen van zorg. Want wij geloven dat vanuit de Bijbel de opdracht is gegeven om te zien naar de kwetsbaren in de samenleving. Kan de inwoner die echt zorg nodig heeft erop rekenen dat hij deze zorg ook krijgt? Ja, ook onder het nieuwe beleidskader worden aanvragen van inwoners beoordeeld op basis van wat ze nodig hebben. En inwoners die dat nodig hebben kunnen via de bijzondere bijstand een beroep blijven doen op ondersteuning van de gemeente. Met hen zal op basis van maatwerk gekeken worden op welke manier een oplossing mogelijk is. Dus, wie echt zorg nodig heeft, kan op de gemeente blijven rekenen. Daarom stemden we als ChristenUnie voor dit voorstel.

MW

« Terug

Reacties op 'Ontwikkelingen in het Sociaal Domein'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.