Bezuinigen op cultuur

piggy-bank-970340_960_720.jpgdinsdag 07 juli 2020 09:27

Vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente Kampen moet bezuinigen. De vraag waar de vele miljoenen vandaan moeten komen was niet eenvoudig te beantwoorden. De gemeente heeft veel wettelijke taken waar niet aan getornd kan worden. Daarnaast vindt niet iedere inwoner van Kampen dezelfde dingen belangrijk voor de stad. De ChristenUnie heeft zich toen al ingezet voor de kleine culturele verenigingen, als cement van de samenleving.

Voorwaarde
Om de bezuiniging te realiseren, heeft de ChristenUnie in 2019 ingestemd met een bezuiniging van € 500.000 op de grote culturele instellingen SAMBIQ (Stadsgehoorzaal, Archief, Museum, Bibliotheek en Quintus). Daar hebben we wel een voorwaarde aan verbonden. Namelijk dat bezuiniging op SAMBIQ niet zou mogen leiden tot sluiting van de bibliotheek in IJsselmuiden. Want een bibliotheek is belangrijk in een samenleving om mensen te ontmoeten, een krantje te lezen of een kop koffie te drinken. Een bibliotheek verbindt, gaat eenzaamheid tegen en is een belangrijke speler in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Een eerste stap
Na het vaststellen van de begroting in november 2019 is het college aan de slag gegaan met de bezuinigingsopdracht van de raad op SAMBIQ. En donderdag 2 juli jl. discussieerde de gemeenteraad over het raadsvoorstel ‘taakstelling SAMBIQ’. Er werden voorstellen gedaan hoe de bezuiniging zou kunnen worden gerealiseerd. Voor 2021 is een bezuiniging van € 250.000 gevonden binnen de instellingen zelf. Wat ons betreft een goede eerste stap richting de taakstelling. Van de overige voorstellen in de nota werden we op z’n zachtst gezegd minder blij. Voor 2022 e.v. werd namelijk toch voorgesteld om het Kulturhus in IJsselmuiden (waar zich o.a. de bibliotheek van IJsselmuiden bevindt) te sluiten. Juist vanuit de wetenschap hoe belangrijk een bibliotheek is voor de samenleving, gingen we niet akkoord met dit voorstel.

De bezuiniging blijft
Samen met de fracties van GroenLinks, CDA en GBK heeft de ChristenUnie een amendement ingediend. De bezuiniging over 2021 wordt gerealiseerd en voor de jaren 2022 wordt de bezuiniging later nader ingevuld. Nee, dat betekent wat de ChristenUnie betreft dus niet dat de taakstelling van € 500.000 van tafel is. De omvangrijke bezuinigingstaak voor de gemeente Kampen is niet veranderd. Dat betekent wel dat we tijd hebben om in de gemeenteraad in gesprek te gaan hoe we na 2021 de bezuiniging op SAMBIQ op een andere manier kunnen realiseren. De gemeenteraad krijgt daarvoor een nieuw voorstel van het college.

MW

« Terug

Reacties op 'Bezuinigen op cultuur'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.