Wat voor gemeente willen we zijn?

Perspectiefnota2.jpgvrijdag 03 juli 2020 17:25

Op 2 juli werd in de Raadsvergadering de perspectiefnota 2021 – 2024 besproken. Met deze nota geeft het college inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie. Die situatie is niet gunstig want we worden geconfronteerd met een verder verslechterd financieel beeld. Er is nog steeds sprake van een tekort op de begroting van ruim € 3 miljoen terwijl er al bezuinigingen van € 8 miljoen zijn afgesproken. Daarnaast is nog onzeker wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn. Op de agenda stond de vraag: "hoe kijkt de raad aan tegen het collegevoorstel over de te maken keuzes?".

Behoud door ontwikkeling
Voor de ChristenUnie nam Jan Willem Schutte het woord. Hij gaf zijn woorden de titel “Behoud door ontwikkeling” mee. Hij noemde het een grote prestatie van het college dat 80 procent van alle onderwerpen uit het Coalitieprogramma zijn opgepakt of worden opgepakt.
“In de kranten is te lezen hoe moeilijk de gemeenten het hebben. Maar in Kampen zien we dat in de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in het onderwijs. En dat is goed. Daarmee blijven we bouwen aan deze mooie gemeente. We bezuinigen en het college is terughoudend om nieuwe onderwerpen op te pakken. Dat is verstandig” zei Schutte.

Wat voor gemeente willen we zijn
Bij de begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie eerder al aangegeven dat het motto is: Samen de schouders eronder. Samen staan we immers sterk.
We merken als raad dat het steeds ingewikkelder wordt om als gemeenten de eindjes aan elkaar te knopen. Schutte riep het college daarom op om met de gemeenteraad en inwoners in gesprek te gaan over de vraag wat voor gemeente willen we nu echt zijn. Hij zei: “Het valt op de laatste tijd dat we graag ons maatschappelijke en sociale infrastructuur in de benen willen houden”. De bibliotheek, Quintus, Stadsgehoorzaal, het Museum en veel meer. “Maar dat de draagkracht daarvoor komt steeds verder onder druk te staan. Dat vraagt om visie. Dat vraagt om na te denken over de toekomst. Is het wel realistisch om als stad van ruim 55.000 inwoners met een voorzieningenniveau dat we kennen, verder te gaan. Dat kan betekenen dat we moeten nadenken over herijken, maar je zou ook andersom kunnen stellen dat dat vraagt om strategische keuzes tot groei. Wellicht is een stad met 70.000 inwoners beter in staat om deze voorzieningen in stand te houden. Wij gaan als fractie graag dat gesprek met uw college en de inwoners van onze mooie gemeente aan”.

Steun
Meerdere partijen ondersteunden de oproep van Schutte om het samen te gaan hebben over deze vraag. Uiteindelijk steunde ook een meerderheid van de gemeenteraad het college en werd de perspectiefnota vastgesteld.

HP

« Terug

Reacties op 'Wat voor gemeente willen we zijn?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.