Terugblik op een waardevol 2019.

29067036_1372525329560591_8415742546814173184_o (1).jpgmaandag 30 december 2019 17:45

Gelukkig nieuwjaar! Dat wensen we elkaar aan het begin van ieder jaar toe. Maar wat is een gelukkig nieuwjaar? Voor de een is gelukkig zijn liefde en gezondheid. Voor de ander betekent geluk rijkdom of roem. Maar wellicht kunnen we elkaar aan het begin van het nieuwe jaar beter wensen dat het mag lukken waar eenieder zich voor inzet. Daarmee worden ineens heel andere waarden toegekend aan die mooie groet. Maar voordat we het glas mogen heffen op 2020, willen we als fractie terugkijken op een bewogen jaar.

Wonen
De ChristenUnie heeft in het afgelopen jaar het onderwerp ‘woonwijken 2030’ geagendeerd. We hebben met de raad nagedacht over de vraag of huizen bouwen meer is dan alleen stenen stapelen. Juist rond de huidige problemen op de woningmarkt m.b.t. betaalbare woningen, willen we met elkaar nadenken waar en wat voor soort woonwijken we in de toekomst willen bouwen, en welke voorzieningen daarbij horen.

Supermarkten
In het afgelopen jaar heeft een meerderheid van de raad beslist dat de supermarkten op zondag open mogen. De ChristenUnie vindt dit besluit jammer. Wij gunnen iedereen een collectief rustmoment waarop mensen kunnen uitrusten, recreëren, en ongestoord naar de kerk kunnen gaan.

Bezuinigingen
Gelukkig heeft de raad in november een structureel sluitende begroting kunnen vaststellen. Nadat het college in mei met informatie kwam over de grote tekorten binnen het Sociaal Domein, moesten belangrijke keuzes worden gemaakt om de begroting structureel sluitend te krijgen. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ons daarbij ingezet om de subsidies op verenigingen te behouden. Deze verenigingen zijn voor vele Kampenaren wekelijks een moment om elkaar te ontmoeten, en daarmee een belangrijke schakel tegen eenzaamheid. De meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel, daar zijn we heel blij mee.

Begraafplaats en hospice
In het najaar heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid van een begraaf- en/of herdenkingsplek voor te vroeggeboren kinderen. Een tastbare plek voor ouders om hun kinderen te kunnen herdenken. Wij vinden ieder leven, hoe jong of hoe oud ook, waardevol. En we hebben het college gevraagd om op de begraafplaats ruimte te creëren waar ook deze kinderen kunnen worden begraven en/of herdacht.
We zijn een stap verder met de voorbereidingen van de realisatie van een hospice in Kampen.

Lachgas
Het grenzeloos gebruik van lachgas vormt een steeds groter wordend probleem in het uitgaansleven, ook in Kampen. Om die reden hebben we dit onderwerp op de agenda van de raad laten plaatsen. De ChristenUnie vindt het dringend noodzakelijk dat de urgentie van dit probleem wordt gezien en wordt aangepakt. Een onderwerp wat ongetwijfeld een vervolg zal krijgen in 2020.

Vragen, moties en campagne
We stelden vragen over de uitbreiding van Geitenbedrijven, over kindermishandeling en huiselijk geweld, de stikstofproblematiek en bruggen in de Koekoek.
De ChristenUnie diende moties (mede) in over een gebiedsvisie Ganzendiep, dorpsrand IJsselmuiden, Groene Hart, Brunneper Bongerd, zwemles, laagvliegroutes vliegveld Lelystad, behandeling bouwaanvragen, sportstimulering, parkeervergunningen, kosten evenementen en kleine culturele verenigingen.
Ook voerden we campagne voor de Europese, provinciale en waterschapsverkiezingen.
Het was een gezegend jaar.

De ChristenUnie wenst iedereen een voorspoedig 2020. We hopen dat er weer veel mag lukken waarvoor u zich inzet.

« Terug

Reacties op 'Terugblik op een waardevol 2019.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.