Samen de schouders eronder voor een waardevol Kampen

334de63e-089c-4ffc-b08d-a1136f43a2e9_thumb840.jpgvrijdag 27 december 2019 09:41

Op 12 en 14 november heeft de raad de begroting voor 2020 besproken en vastgesteld. Dit was een moeilijke klus van het college en de raad. In Kampen was er nog nooit zo’n grote bezuiniging. Als ChristenUnie hebben we waardering voor de wijze waarop het college de raad heeft meegenomen in het proces van besluitvorming. En we gaven richtingen mee aan het college. Vraag meer geld aan het Rijk, kijk allereerst naar het domein waar de tekorten zijn ontstaan, ga in gesprek met vrijwilligers en verenigingen, kom met een plan voor cultuur, schuif groene projecten niet op de lange baan, en laat bezuinigingen vooral evenwichtig plaatsvinden.

Een bittere pil
Het vaststellen van de begroting heeft grote gevolgen voor alle Kampenaren. Daar zijn we ons goed van bewust. Heel veel inwoners zijn naar de inspraakavonden gekomen, of hebben mails en brieven gestuurd. Er moesten uiteindelijk pijnlijke keuzen worden gemaakt. Een van de pijnlijke keuzes betrof de forse verhoging van de OZB voor alle woningeigenaren en bedrijven. De trapsgewijze verhoging van de OZB is ook voor ons een bittere pil. Maar volgens ons is deze verhoging helaas noodzakelijk om Kampen een financieel gezonde gemeente te laten zijn.

Ook investeren
Met deze begroting heeft de gemeente Kampen zijn financiën duurzaam op orde. En dat is belangrijk. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het gemeentebestuur goed afgewogen besluiten neemt die ten dienste staan van de samenleving, alle Kampenaren. Als ChristenUnie willen we daarom dat bij het opstellen van de begrotingen in de komende jaren steeds opnieuw afgewogen wordt of verder verhogen van de OZB noodzakelijk is. Er kunnen immers meevallers komen waar we nu nog geen weet van hebben. En de ChristenUnie is van mening dat er een begroting ligt die ook ruimte biedt aan ontwikkelingen. Zo blijven we investeren in bedrijven, de Human Capital Agenda, verbreding rijksweg 50, het steunfonds Kampereiland, citymarketing. Allemaal zaken waar de bedrijven voordeel uit halen zowel voor de korte termijn als de lange termijn.

Cement van de samenleving
Voor de inwoners blijft Kampen een stad waar het goed is om te wonen te werken en te recreëren. We snijden niet in allerlei voorzieningen. Veel van al het moois wat we hebben in onze stad blijft bestaan. Het onderhoud van de openbare ruimte blijft op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd. En we blijven investeren in onderwijs. Hoewel er een grote bezuinigingsopdracht ligt binnen het Sociaal Domein, is het uitgangspunt dat het voorzieningenniveau op peil blijft.
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie samen met alle partijen uit de raad een motie ingediend waarmee de bezuiniging op subsidie voor de kleine culturele verenigingen niet meer doorgaat. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat ongeveer 60 koren, korpsen en verenigingen in Kampen ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente. Zij zijn het cement in de samenleving waar veel inwoners van onze stad hun ontspanning vinden en elkaar kunnen ontmoeten. We moeten het cement in de samenleving niet wegbezuinigen, maar juist zorgen dat in tijden van bezuinigingen de samenleving stevig overeind blijft staan.

 

« Terug

Reacties op 'Samen de schouders eronder voor een waardevol Kampen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.