Een waardig plekje voor kinderen geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap.

20190616_170528.jpgdinsdag 24 december 2019 14:00

Raadspraat Martine Wiltjer-Rozema / Lex Zweers

Enkele maanden geleden werd onze aandacht gevraagd voor een heel kwetsbaar onderwerp. Ouders van kinderen die overleden zijn voor de 24e week van zwangerschap, zouden een sterke behoefte hebben aan een tastbare plek om hun kindje te kunnen herdenken en het verlies en verdriet op een waardige manier te kunnen verwerken. Een tastbare plek zou voor deze ouders een belangrijke erkenning zijn voor het verdriet dat zij ervaren, en van het bestaan van hun kindje. Deze behoefte is ook te merken in het groeiende initiatief van Wereldlichtjesdag, welke altijd elke tweede zondag in december wordt gehouden. Ook op de begraafplaats in Kampen aan de Bovenbroeksweg heeft op zondag 8 december een herdenking plaatsgevonden. Eveneens blijkt het uit de sinds begin 2019 verkregen mogelijkheid voor ouders om levenloos geboren kinderen te registreren in het basisregister personen (BRP). Heel veel ouders hebben hiervan gebruik gemaakt.

De wet kent wettelijke regels omtrent begraven. Maar deze regels hebben betrekking op te vroeg geboren kinderen vanaf de 24e week van zwangerschap. Er zijn geen wettelijke regels vastgesteld omtrent begraven van te vroeg geboren kinderen voor de 24e week van de zwangerschap. Wij hoorden dan ook dat deze ouders vanwege het ontbreken hiervan, zich soms genoodzaakt voelen om op zoek te gaan naar alternatieve begraaf- en herdenkingsplekken, zoals begraven in eigen tuin of ergens anders. Ook bestaat de mogelijkheid tot het kopen van een kindergraf, maar dat is gezien de financiële consequenties niet voor iedereen weggelegd. De ChristenUnie is echter van mening dat de financiële situatie van de ouders nooit een reden mag zijn om levenloos geboren kinderen niet te kunnen begraven of herdenken.

Op de begraafplaats aan de Rondeweg in IJsselmuiden is een herdenkingsmonument geplaatst om levenloos geboren kinderen te herdenken. Dit kan door een sterretje met naam te laten plaatsen op het monument. Op de overige begraafplaatsen binnen onze gemeente ontbreekt een begraaf- en/of herdenkingsplaats. De ChristenUnie vindt ieder leven, hoe jong of hoe oud ook, waardevol, en is daarom van mening dat binnen onze gemeente deze leegte zou moeten worden ingevuld. Daarom hebben we het college concreet gevraagd naar de mogelijkheid om ruimte op een begraafplaats te creëren waar ook deze kinderen kunnen worden begraven en/of herdacht. Antwoorden op onze vragen hopen we binnenkort te ontvangen. We hopen dat zal worden voorzien in de behoefte van een waardige plek voor heel kleine kindertjes.

Namens de fractie en het bestuur van de ChristenUnie wensen we u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Lex Zweers

Martine Wiltjer

« Terug

Reacties op 'Een waardig plekje voor kinderen geboren en overleden voor de 24e week van de zwangerschap.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.