Almelo niet langer onder preventief toezicht

geldbundelswoensdag 18 december 2019 21:34

De provincie heeft de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2020 beoordeeld. Op basis hiervan staat Almelo niet langer 'onder curatele' van de provincie. Een mooie opsteker voor wethouder van financiën Alex Langius!

"Uw begroting is structureel en reëel in evenwicht, een mooie prestatie in deze moeilijke tijden waarin het sociaal domein een grote aanslag maakt op de budgetten van gemeenten", alsdus de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Ook schrijft de Provincie: "Wij willen de raad, het college en de ambtelijke organisatie complimenteren met het financiële herstel."

De laatste jaren stond Almelo onder preventief toezicht. Voor het herstel van de financiële positie had de gemeente een meerjarig herstelplan opgesteld. Almelo heeft het negatieve eigen vermogen inmiddels aangezuiverd en er is sprake is van structureel en reëel evenwicht in de begroting. Niettemin zal de gemeente, net zoals de afgelopen jaren, ook de komende jaren hard moeten werken aan het realiseren van de 'taakstellingen' (voorgenomen bezuinigingen) en het verdere herstel van de 'weerstandscapaciteit' (buffer om tegenvallers op te vangen).

Weinigen hebben Alex Langius de afgelopen jaren benijd in zijn (vaak ondankbare) taak de tekorten weg te werken. Tegenslag volgde op tegenslag. Nu mogen we de wethouder feliciteren. Alex Langius zelf blijft bescheiden over dit mooie succes. "Het is het werk van heel veel collega's gedurende langere tijd, maar het is bovenal de Zegen van God, Hij is trouw."

« Terug

Reacties op 'Almelo niet langer onder preventief toezicht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.