Terugblik nota meerjarenbeleid en bezuinigingen

Campagnelogo ChristenUnie - RGBmaandag 30 september 2019 16:17

Woensdagavond hebben we als fractie ChristenUnie Wierden-Enter onze stem laten horen tijdens de raadsvergadering over de Nota Meerjarenbeleid en de voorgenomen bezuinigingen. Fractievoorzitter Kees van Dijk hekelde in zijn betoog onder andere de slechte financiering vanuit het Rijk van het Sociaal Domein. Deze schiet in onze ogen echt tekort. Misschien wordt het tijd om eens dwars te liggen richting Provincie en Rijk en nog sterker te laten horen dat we het hier niet mee eens zijn.

Wel kunnen we instemmen met een verhoging van de OZB. De tarieven die Wierden hanteert zijn significant lager dan in de omliggende gemeenten. Wel willen we als ChristenUnie dat deze extra gelden te goede komen aan voorzieningen voor inwoners en niet automatisch aan het Sociaal Domein.

Samen met de gehele oppositie (ChristenUnie, PPW en VVD) hebben we een motie van treurnis ingediend vanwege de manier waarop de bezuinigingen zijn gecommuniceerd. Helaas wilden de coalitiepartijen (NEW en CDA) hier geen steun aan geven. Veel verder dan 'sorry' en 'het was jammer' kwamen ze niet. Hierover zijn we erg teleurgesteld. We verwachtten meer lef van de coalitiepartijen, die toch van 'inspraak door de inwoners' hun kroonjuweel zouden maken. Ook was de beantwoording van de wethouders erg minimaal. Vrijwel geen enkele inhoudelijke vraag vanuit de raad werd beantwoord. Het enige waar het over kon is geld(gebrek). Hierdoor krijgen wij het gevoel dat geld toch altijd belangrijker is dan de inwoners. 

In november volgt een volgende belangrijke vergadering, dan over de begroting van 2020. Hier zullen we ons als fractie ChristenUnie weer laten horen en strijden vóór een rechtvaardige verdeling van lasten en tégen de afbraak van voorzieningen.

graag horen we ook de mening van onze leden. Laat je stem horen op een factiebijeenkomst, spreek ons aan of stuur ons een bericht via fractie@wierden-enter.christenunie.nl.

Jan-Willem Timmerman

« Terug

Reacties op 'Terugblik nota meerjarenbeleid en bezuinigingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.