We moeten vóóruit!

Jan-Willemdinsdag 24 september 2019 11:08

'Nederland blijft een land van vrijwilligers, die moeten we koesteren. Nederland is met hard werken opgebouwd. Behoud en versterking hiervan is een verplichting aan generaties na ons.'

Zomaar twee uitspraken van de Koning tijdens zijn Troonrede afgelopen Prinsjesdag. De boodschap was overwegend positief: 'Het gaat Nederland goed, er wordt geld verdiend en lasten van inwoners kunnen omlaag.

Tegenovergestelde

Mooi nieuws, maar helaas zien we in Wierden het tegenovergestelde gebeuren. Subsidies worden afgebouwd, voorzieningen sterk gekort en belastingen verhoogd. Kortom: geen stijging van de koopkracht, maar een daling!

Niet acceptabel

Voorde ChristenUnie Wierden-Enter is het niet acceptabel om de voorgestelde bezuinigingen door te laten gaan. Wij willen géén uitholling van het vrijwilligerswerk en géén achteruitgang. Veel is er de afgelopen jaren opgebouwd: mooie verenigingen, actieve bedrijven en voorzieningen, zoals afvalinzameling. Dat mogen we niet verloren laten gaan.

Signaal richting Rijk

Een te lage bijdrage van het Rijk veroorzaakt dit probleem. Daarnaast zijn de kosten niet goed in de hand gehouden. De gevolgen mogen wat onze fractie betreft niet zomaar afgewikkeld worden op de inwoners. Daarom stellen we het college voor om de zorg een niet-sluitende begroting te laten zien. Dit als signaal richting het Rijk.

Geld voor gemeenten

Gelukkig lijken de politici in Den Haag ok de problemen van gemeenten in te zien. De tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft, samen met D66, de gemeentelijke problematiek aangekaart en gevraagd om betere financiering voor gemeenten.

Ga voor de toekomst!

Maar dat ontslaat ons als gemeente niet van verantwoordelijkheid. De ChristenUnie Wierden-Enter kist graag de weg vooruit. Niet het afbreken van zaken die we met elkaar hebben opgebouwd, maar kansen pakken voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het actief geld verdienen aan nieuwe energie, want daarin presteert Wierden nog slecht. Investeer in zonne- en windenergie door de opbrengsten binnen de gemeente te houden. Binnen Wierden moet dit mogelijk zijn, zie ook het voorbeeld van Twenterand. 

Kom op raadsleden en college; ga voor de toekomst!

Jan-Willem Timmerman

« Terug