Het is goed wonen in een mooi landschap

landschap.jpgmaandag 16 september 2019 21:52

Fiets je ‘s ochtends vroeg over de Vechtbrug naar het station, word je getrakteerd op een adembenemend panorama. Dampen die door de nachtelijke afkoeling boven het warme water opstijgen, een heerlijk zonnetje boven een uniek landschap.
Terecht dat we de avond ervoor in de raadscommissie gewezen hebben op de balans in bebouwing in kernen en ruimte in buitengebieden.

De vraag naar woningen is ook in Dalfsen aanzienlijk en daarom willen we als ChristenUnie mogelijkheden bieden voor bouw. Maar we hebben wel enkele richtingen aan het college meegegeven om niet ongebreideld in het groene buitengebied te bouwen. 
Zo zien we mogelijkheden in het splitsen van huurwoningen. Want jongeren en ouderen wonen vaker alleen en willen veelal geen grote woningen. Een andere richting die we hebben aangedragen is om hoger te bouwen dan we tot nu toe gewend waren. Geen hoge flats, maar 4 tot 5 woonlagen kan verkend worden. Natuurlijk moet dit dan ruimtelijk inpasbaar zijn, maar op deze manier kunnen we beter voldoen aan de grote vraag naar appartementen. En we hebben aangegeven dat op het platteland binnen of in plaats van bestaande bebouwing meer kleine eenheden mogelijk moeten zijn. Leefbaarheid op het platteland is ook gebaat bij diversiteit in bebouwing en bewoners.
In de woonvisie die eind 2019 wordt gepresenteerd verwachten we een aantal van deze punten terug te vinden. 
De ChristenUnie zet dus in op voldoende passende woningen en we zijn zuinig op ons mooie en gewaardeerde buitengebied.

« Terug