Wethouder Van der Sluis wil kwaliteit van de zorg waarborgen en overlast verminderen.

694.jpgdonderdag 12 september 2019 14:51

De gemeenteraad heeft op 5 september ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen.Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een gebouw niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning. Deze ingrijpende maatregel is genomen omdat er een sterke toename van zorgwoningen met name in de binnenstad van Kampen wordt gesignaleerd.

Het college en de raad vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. De sterke
toename van panden die in gebruik worden genomen als zorgwoning, geven
aanleiding tot twijfel over de kwaliteit van de geboden zorg en hebben een
negatief effect op de leefbaarheid van omwonenden. Daarnaast leiden de vele
zorgwoningen en de daarmee gepaard gaande toename van cliënten tot extra
druk op het gemeentelijke zorgbudget. In juli van dit jaar heeft wethouder
Jan Peter van der Sluis aangekondigd dat hij maatregelen wil treffen om het
aantal zorgwoningen in te dammen. Dit voorbereidingsbesluit is daar het
eerste resultaat van.

Kaf en koren
Jan Peter van der Sluis: “Met deze maatregel zetten we de voet op de rem.
Vanaf vandaag komen er geen nieuwe zorgwoningen meer bij. Onze volgende
prioriteit is dat we het kaf van het koren scheiden. Dat doen we samen met
onze ketenpartners, politie en GGD en ook met het zorgkantoor.
Zorgaanbieders die goede en effectieve zorg leveren, hebben wat mij betreft
niets te vrezen. Aanbieders waarvan de kwaliteit van zorg tekort schiet,
die kwetsbare mensen als verdienmodel zien en hen onder de belofte van zorg

doelbewust naar Kampen halen, wél.”

Eerst toestemming
De wildgroei aan zorgwoningen was tot aan vandaag niet in te dammen, omdat
met name het huidige bestemmingsplan voor de binnenstad daarin niet
voorziet. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw paraplu-bestemmingsplan, waarin
wordt vastgelegd dat het wonen in een zorgwoning niet meer zondermeer is
toegestaan. Dat betekent dat de woningen of winkelpanden niet zonder
expliciete toestemming kunnen worden ‘omgebouwd’ tot een zogenaamde
zorgwoning. Met een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ op dat nieuwe
bestemmingsplan kan de gemeente de voorgenomen beleidswijziging met
betrekking tot zorgwoningen voorbereiden. Binnen één jaar na
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit moet er een nieuw
(ontwerp)bestemmingsplan liggen waarin het nieuwe beleid is verwerkt. Tot
die tijd wordt de bestaande situatie ‘bevroren’ en kan geen medewerking

worden verleend aan aanvragen voor nieuwe zorgwoningen.

Prioriteit bij goede zorg
Voor Kampen is goede kwaliteit van zorg een belangrijk uitgangspunt, net
als de leefbaarheid voor iedereen die hier woont of werkt. De gemeente
constateerde dat er een aantal zorgelijke zorgaanbieders in de gemeente
Kampen is neergestreken. Panden worden opgekocht of gehuurd, waarin
vervolgens zorgvragers van voornamelijk buiten de gemeente Kampen worden
gehuisvest. Het gaat daarbij ook steeds vaker om cliënten met ernstige
gedragsproblematiek. Bij de gemeente en de politie zijn vele tientallen
meldingen en klachten binnengekomen van verontruste inwoners over bewoners
van zorgwoningen die zich misdragen of overlast veroorzaken voor hun
omgeving. Dat zorgt niet alleen voor wrijving en onrust bij inwoners maar
het zorgt er ook voor dat goedwillende en kwalitatief uitstekende
zorgaanbieders en hun cliënten in een kwaad daglicht komen te staan. De

goeden lijden onder de kwaden, dat is nóg een reden tot zorg.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Goede, kwalitatieve zorg is een
belangrijk gegeven voor Kampen. Juist daarom is de ongebreidelde wildgroei
aan zorgwoningen onacceptabel. De ‘zorgelijke zorgwoningen’, waarbij
geldelijk gewin het voornaamste doel lijkt, schieten als paddenstoelen uit
de grond. Er zijn veel klachten over bewoners die zich misdragen en
overlast geven. Bewoners die vooral op straat hangen en inwoners lastig
vallen krijgen blijkbaar niet de juiste zorg. Er lijkt misbruik te worden
gemaakt van onze gastvrijheid. De aanwas van nieuwe bewoners van buiten
onze gemeente legt daarnaast een enorme druk op ons gemeentelijk
zorgbudget. Wat ik ook uitermate jammer vind is dat de vele zorgaanbieders
in Kampen die fantastisch werk leveren en met hart en ziel voor hun
cliënten aan het werk zijn over een kam worden geschoren met deze
‘zorgcowboys’. Ook daarom hebben we dit bijzondere voorbereidingsbesluit
genomen.”

« Terug

Reacties op 'Wethouder Van der Sluis wil kwaliteit van de zorg waarborgen en overlast verminderen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.